Avondopleidingen

Nederlands bloemwerk 1, Dutch Flower Arrangement (250A)

Nederlands Bloemwerk 2, Advanced Dutch Flower Arrangements (ADFA) (251A)

Aankomend hovenier (262A)

Vakbekwaam groenvoorziener (264A)

Vakbekwaam tuinontwerper (263A)

 

 

 

Communicatie en personeelsmanagement

Basiscursus praktijkopleider (396A + 396H)

Vervolgcursus praktijkopleiders (457A + 457H)

Klantgericht werken (481A)

Communicatie en instructie (470H)

English for international purposes (455H)

Leidinggeven voor het middenkader (482A)

Omgaan met los en vast personeel (381H)

Omgaan met stress (444H)

 

 

 

Groene Ruimte

Groendag Hoorn 2004 (260H)

Tuinarchitectuur voor gevorderden (473H)

Tuintekenen met de computer met Vectorworks (483H)

Herkennen van planten per computer (416H)

European Treeworker (356A)

Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag I (272A)

Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag II (406A)

Nieuw! Herhalingscursus motorkettingzagen (487A)

Veilig werken met de hoogwerker (458A)

Klim- en werktechnieken in bomen I (270A)

Nieuw! Klim- en werktechnieken in bomen II (488A)

Nieuw! Herhalingscursus klim- en werktechnieken (489A)

Begeleidingssnoei van straat- en laanbomen (266A)

Onderhoud van en veilig werken met de bosmaaier (273A)

Nieuw! Herhalingscursus bosmaaien (490A)

Terreinmeester (417H)

Greenkeeper (418H)

Onderhoud van landschappelijke beplantingen en bosplantsoen (405A)

Ecologisch groenonderhoud (278A)

Inrichten en begeleiding van de omschakeling naar ecologisch groenonderhoud (279A)

Ecologisch water- en oeverbeheer (280H)

Bodemleven in beeld (386H)

Gebruik en onderhoud van gereedschap, maaiwerktuigen en kleine machines in de groenvoorziening (274A)

Projectmatige werkvoorbereiding en planning (480A)

Wijk- en buurtbeheer (342H)

Uitzetten, landmeten en waterpassen (met o.a. gebruik laser) (284A)

 

 

 

Bloemen- en Tuincentrumbranche

Meesteropleiding Bloemsierkunst (479A)

 

 

 

Veehouderij en dierverzorging

Medicijngebruik bij rundvee (404A)

Medicijngebruik bij schapen (403A)

Oriëntatie biologische melkveehouderij in Noord-Holland i.s.m. DLV Rundveehouderij West (309A)

Schapenverloskunde (294A)

Kleindierverzorging (257A)

 

 

 

Paardenhouderij

Medicijngebruik bij paarden (402A)

Mennen voor het koetsiersbewijs (298A)

Longeren (477A)

Hoefverzorging en hoefbeslag (301A)

Werken met leer (harnachement) (302A)

 

 

 

Recreatie

Examentraining Vaarbewijs 1 en 2 (419H)

Jachthavenmedewerker (420H)

Nieuw! Lifeguard (493)

 

 

 

Glastuinbouw, zaadteelt en weefselkweek

Basiscursus plantenfysiologie voor gewasverzorgers (332H)

Basiscursus weefselkweek (398H)

Regulatie in planten (340H)

Zaadteelt en Veredeling I (326H)

Zaadteelt en Veredeling II (327H)

Substraat, bemesting en milieu (328H)

Meet- en regeltechniek in de kas (334A)

Besturingstechniek in de kas (359A)

Elektrotechniek in de kas of op het bollenbedrijf (467A)

Belichting belicht (453H)

Basiscursus bloementeelt (320H)

Herkennen van ziekten en plagen (435H)

Basiscursus zaadteelt en veredeling (454H)

Weefselkweek voor gevorderden (399H)

Vervolgcursus substraat, bemesting en milieu (475H)

 

 

 

Bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Basiscursus bloembollenteelt (318H)

Selecteren van bloembollen in het veld (324H)

Waterbroei van bloembollen - nieuwe ontwikkelingen (422H)

Broeien van tulpen (322H)

Klimaatregeling in bollencellen (333H)

Internationalisering bloembollenteelt en -handel (325H)

Klimaatregeling in de broeierij van lelies (466H)

Nieuwe ontwikkelingen in de broeierij van lelies (478H)

De lelie in beeld (421H)

Nieuw! Introductiecursus Werken in de bloembollensector voor Poolse werknemers (492H)

Nieuw! Basiscursus Agrarisch Pools (491H)

Basiscursus bemesting en bemestingsadviesformulieren (423H)

Organische bemesting en compostering (424H)

Druppelirrigatie (fertigatie) in open teelten (449H)

Bodemleven in beeld (386H)

Oriëntatie biologische teelt (321H)

Elektrotechniek in de kas of op het bollenbedrijf (467A)

Herkennen van bol- en knolaantastingen op exportbedrijven (448H)

Teelt en broeierij van tulp (464H)

Teelt en broeierij van lelie (465H)

Efficiënt bewaren van groenten en akkerbouwproducten (336H)

 

 

 

Loonwerk

Cursussen voor de loonwerksector

Communicatie en personeelsmanagement

Groene Ruimte

Gewasbescherming

Arbeidsomstandigheden en techniek

Economie en management

 

 

 

Gewasbescherming

Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1) (330A + 330H)

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (licentie 2) (331H)

Distribueren Gewasbeschermingsmiddelen (licentie 3) (198)

Bestrijding van mollen en woelratten met klemmen (210A)

Verlenging van de spuitlicenties (456A + 456H)

 

 

 

Arbeidsomstandigheden en techniek

Opleiding trekkerrijbewijs (343)

Opleiding tot verkeersregelaar (414A)

Veilig werken langs de weg (CROW 96b) (275A)

Veilig heftruck rijden (361H)

Basisveiligheid (B-VCA) voor groen-, grond- en loonbedrijven (230A + 230H)

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) voor groen-, grond- en loonbedrijven (231H)

Bedrijfshulpverlening (BHV) (204A)

Opfriscursus bedrijfshulpverlening (BHV) (205A)

Herhalingslessen EHBO (373A)

Basiscursus loodgieterswerk (450H)

Basiscursus elektriciteit (224A)

Reparatielassen (256H)

 

 

 

Economie en management

Basiscursus boekhouden (238A)

Computerboekhouden MIFAS (222A)

Nieuw! Hoe lees ik het accountantsrapport? (494A)

Nieuw! Groen Ondernemerschap (380H)

Economische vorming voor vrouwen in de agrarische sector (EVAV) - module 1 (232A)

Economische vorming voor vrouwen in de agrarische sector (EVAV) - module 2 (234A)

Economische vorming voor vrouwen in de agrarische sector (EVAV) - module 3 (235A)

 

 

 

Informatica

Personal computer, van starter tot intensief gebruiker (213A)

Gebruiken Microsoft Excel (215A + 215H)

 

 

 

Natuur en milieu

Algemene Milieukunde (346A)

Met Clusius op stap (472H)

Agrarisch Natuurbeheer (476A)

 

 


Avondopleidingen

 

Bloemschikopleidingen

Nederlands bloemwerk 1, Dutch Flower Arrangement (250A)

Dit is een praktijkopleiding met ondersteunende theorie. De opleiding beslaat één avond per week gedurende twee jaar en is gericht op de ontwikkeling tot goed vakmanschap. Het examen bestaat uit vijf werkstukken en wordt op locatie afgenomen onder toezicht van de SOB. Het diploma is erkend door het bedrijfsleven en komt voor in de CAO-Bloemenbranche.

Inhoud van de cursus

·         boeketten en plantenarrangementen

·         diverse steektechnieken (vaas en schaal)

·         corsages/bruidswerk (draad-, lijm- en bindtechniek)

·         divers seizoenbloemwerk

·         cadeau- en voorwerpversieringen

·         grootschalig bloemwerk en fantasiebloemwerk

·         Alle vormen van rouwbloemwerk

Voor wie is de opleiding bestemd?

·         Voor degenen, die veelvoorkomend bloemwerk willen leren maken

·         Voor medewerkers, die reeds werkzaam zijn in een bloemenwinkel en nu de fijne kneepjes van het vak willen leren

·         Voor oudere vakgenoten die zich eigentijds willen bijscholen

Cursusduur

Het is een tweejarige cursus met 33 lesavonden: in het eerste jaar op donderdag en in het tweede jaar op maandag van 19.00 tot 21.30 uur.

 

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 1.100,--

Opmerking    :

Een groot gedeelte van de cursuskosten is terug te vorderen middels het belastingaangiftebiljet. 

 

Nederlands Bloemwerk 2, Advanced Dutch Flower Arrangements (ADFA) (251A)

Cursusinhoud

De inhoud van de cursus is ontleend aan de Nederlandse stijl van bloemschikken en gekoppeld aan de eisen die aan de gevorderde binder worden gesteld. De inhoud richt zich op het verantwoord kunnen uitvoeren van thematisch bloemwerk met gebruik van diverse vormen (ook de meer complexe) van techniek, compositie en kleurensamenstelling, rekening houdend met het doel waarvoor het arrangement wordt gemaakt. Ook kennis omtrent de kwaliteit, toepassing en verzorging van meer gespecialiseerde dode en levende materialen, het ontwerpen, calculeren en offerte maken behoren tot de inhoud van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal 21 jaar; minimaal DFA (Nederlands Bloemwerk 1) of Vakbekwaamheid Bloemschikken en gedurende een deel van de week in de bloemen werkzaam zijn, eventueel in de vorm van stage.

De cursusduur

Het is éénjarige cursus met 35 lesavonden van 18.00 tot 22.00 uur op woensdag.

 

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 1.100,--

Opmerking    :

Een groot gedeelte van de cursuskosten is terug te vorderen middels het belastingaangiftebiljet. 

 

 

 

Hoveniersopleidingen

Aan de MAS / Streekschool “Groene Sector” inAlkmaar worden in cursusverband de volgende opleidingen verzorgd:

1. Aankomend Hovenier                      1 jaar     2 avonden

2. Vakbekwaam Groenvoorziener      1 jaar     2 avonden

3. Vakbekwaam Tuinontwerper          1 jaar     2 avonden

 

Vakbekwaamheidsopleidingen. Zijn bedoeld voor mensen die beroepshalve in het betreffende vak geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn, of daarin willen gaan werken. Het is onmogelijk het vak te leren vanuit de schoolbanken of louter theoretisch.

 

Lestijden. De lesavonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.30 uur. De juiste lesavond wordt vastgesteld rond 1 juli.

 

Vakbekwaam Hovenier

Indien u in het bezit bent van de getuigschriften Aankomend Hovenier, Vakbekwaam Groenvoorziener en Vakbekwaam Tuinontwerper heeft u recht op het diploma Vakbekwaam Hovenier.

Met dit diploma kan men zich zelfstandig vestigen voor wat betreft het particuliere hoveniersbedrijf. Ook is men een graag geziene kracht als werknemer in deze bedrijven en bij de gemeentelijke plantsoenendiensten.

 

 

Aankomend hovenier (262A)

In dit jaar werken we aan het eerste deel van het vakbekwaamheidsdiploma. Middels deze opleiding wordt u wegwijs gemaakt in de verzorgende kant van het hoveniersbedrijf, zowel voor wat betreft de particuliere tuin als het openbaar groen, met de nadruk op het eerste.

Toelatingseisen

De minimum leeftijd is 21 jaar. VMBO- of MAVO-diploma of diploma van een vergelijkbare opleiding.

Leerstof

·         Materialenkennis: houtachtige en kruidachtige gewassen.

·         Dictee en vertalingen wetenschappelijke plantennamen.

·         Bodem- en bemestingsleer.

·         Onderhoud siertuin.

·         Planten en verplanten van kruidachtige en houtachtige gewassen.

 

Examen De examens voor de schriftelijke onderdelen vinden gedurende het jaar plaats. De praktische onderdelen worden aan het eind van de opleiding in één of twee dagen getoetst. Hiervoor moet altijd een voldoende beoordeling worden gehaald.

Het examen staat onder auspiciën van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG).

 

Doelgroep     :

Medewerkers groenvoorzieningen en serieuze tuinliefhebbers.

Cursusduur   :

Circa 60 lesavonden gedurende een jaar.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 1.200,--

Opmerking    :

Een groot gedeelte van de cursuskosten is terug te vorderen middels het belastingaangiftebiljet. 

 

Vakbekwaam groenvoorziener (264A)

In dit jaar werken we aan het tweede deel van het vakbekwaamheidsdiploma. Middels deze opleiding wordt u vooral wegwijs gemaakt in het aanleggedeelte van het hoveniersbedrijf, met name gericht op de particuliere sector.

Leerstof

·         Gebruik en toepassing van de motorkettingzaag/bosmaaier (praktijk overdag).

·         Uitgebreide kennis van levende materialen (namenkennis en toegepaste beplantingsleer).

·         Onderwerpen, die voor elke hovenier van belang zijn, samengevoegd tot een apart vak.

·         Landmeten en waterpassen in theorie en praktijk.

·         Aan de hand van een tekening in drie uur een kleine tuin aanleggen v.w.b. het uitzetten en de verwerking van een deel der dode materialen.

·         Gewasbescherming (spuitlicentie 1).

·         Het (her)kennen van plantenziekten en de bestrijding ervan.

Examen

Het examen staat onder auspiciën van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG). Het is verspreid over een aantal dagdelen.

 

Doelgroep     :

Medewerkers groenvoorzieningen en serieuze tuinliefhebbers.

Toel. voorw.  :

Bezit van het getuigschrift Aankomend Hovenier.

Cursusduur   :

Circa 72 lesavonden verdeeld over een jaar.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 1.500,--

Opmerking    :

Een groot gedeelte van de cursuskosten is terug te vorderen middels het belastingaangiftebiljet.

 

 

 

 

Vakbekwaam tuinontwerper (263A)

Gedurende deze opleiding leert u om een tuin te ontwerpen waarbij rekening moet worden gehouden met wensen van de klant, ligging van de tuin, natuurlijke omstandigheden en financiële mogelijkheden. Tuintekenen betekent veel (t)huiswerk.

Examen

Het examen Vakbekwaam tuinontwerper omvat het beoordelen en bespreken met de kandidaat van:

a.         een speciale, thuis gemaakte examenopdracht.

b.         berekening van de kostprijs.

c.         schriftelijke toetsing materialenkennis.

Het gemaakte werk wordt door de examencommissie beoordeeld en nadien met de kandidaten besproken.

Het examen staat onder auspiciën van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG).

 

Doelgroep     :

Medewerkers groenvoorzieningen en serieuze tuinliefhebbers.

Toel. voorw.  :

Bezit van het getuigschrift Aankomend Hovenier en bij voorkeur Vakbekwaam Groenvoorziener.

Cursusduur   :

Circa 55 lesavonden gedurende een jaar.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 1.100,--

Opmerking    :

Een groot gedeelte van de cursuskosten is terug te vorderen middels het belastingaangiftebiljet.

 

 


Communicatie en personeelsmanagement

Basiscursus praktijkopleider (396A + 396H)

De jeugd heeft de toekomst; de jeugd is uw toekomst. Een essentiële schakel in de beroepsopleiding van jonge mensen is de beroepspraktijkvorming, hetzij via een stage, hetzij via een combinatie van werken en leren.

Centrale man of vrouw in deze beroepspraktijkvorming is de praktijkopleider. De begeleiding van onze leerlingen door de praktijkopleider is onmisbaar om straks voldoende toegerust een plaats in het arbeidsproces in te kunnen nemen. Anderzijds is een goede begeleiding nodig om tijdens de beroepspraktijkvorming goed op het bedrijf te functioneren. Daarom: een cursus voor praktijkopleiders!

Aan de orde komen: het leerproces, communiceren, instrueren en beoordelen.

Deze cursus is door Aequor erkend.

 

Cursusduur   :

Drie dagdelen. Meerdere cursussen per jaar.

Cursusplaatsen

en info           :

396A:  MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

396H:  MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94

Cursuskosten :

€ 150,--

Opmerking    :

Alléén als alle drie bijeenkomsten zijn gevolgd ontvangt u het Bewijs van Deelname t.b.v. de erkenning door Aequor. 

 

Vervolgcursus praktijkopleiders (457A + 457H)

Als u zich verder wilt verdiepen in het opleiden van jonge mensen in uw bedrijf in samenhang met de opleiding op het AOC, dan bieden wij u nu deze vervolgcursus aan. In de drie dagdelen gaan we ons verdiepen in het ‘planmatig opleiden’, kijken we naar de ‘communicatie’ en werken we aan ‘motivatie’.

Deze cursus is bedoeld voor praktijkopleiders, die de basiscursus hebben gevolgd.

 

Cursusduur   :

Drie dagdelen.

Cursusplaatsen

en info           :

457A:  MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

457H:  MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 150,--

Opmerking    :

Alléén als alle drie bijeenkomsten zijn gevolgd ontvangt u het Bewijs van Deelname t.b.v. de erkenning door Aequor. 

 

Klantgericht werken (481A)

In deze cursus wordt gewerkt aan het uitdragen van het beeld van het bedrijf naar buiten. Iedere werknemer moet beseffen dat hij gezien wordt als deel van het bedrijf. Daarom besteden we aandacht aan: effectief communiceren met medewerkers en klanten, vragen van het publiek, meningsverschillen en conflicten, beeldvorming.

Na de cursusdagen krijgen de cursisten een opdracht mee. Tijdens een terugkomsamenkomst worden de ervaringen uitgewisseld en de opdracht besproken. De cursus bestaat uit drie dagdelen en een terugkomsamenkomst.

Informatie over deze maatwerkcursus bij : MAS / Streekschool “Groene Sector” Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34.

 

 

 

 

Communicatie en instructie (470H)

Deze cursus wordt alleen op maat aangeboden aan bedrijven en is een variant op de praktijkopleiderscursus. De cursus heeft als doel het verbeteren van de communicatie binnen het bedrijf en het verbeteren van het inwerkproces bij nieuwe medewerkers. Aan de orde komen onder andere zaken als open vragen stellen, positieve en negatieve kritiek geven en ontvangen, manieren van leren, actief luisteren en non-verbale communicatie. In overleg kunnen bepaalde onderdelen meer of minder aandacht krijgen. Er kunnen ook onderwerpen en/of doelen als conflicthantering en teambuilding worden toegevoegd. De cursus omvat minimaal drie dagdelen, na enige weken gevolgd door een evaluatiebijeenkomst.

 

Cursusduur   :

Minimaal drie dagdelen plus evaluatiebijeenkomst.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

Op aanvraag.

Opmerking    :

Op het getuigschrift wordt de cursus aangeduid als Basiscursus praktijkopleider, i.v.m. erkenning door Aequor als praktijkopleiderscursus. De deelnemers dienen dan wel elke bijeenkomst aanwezig te zijn en de inhoud moet minimaal de inhoud van de praktijkopleiderscursus omvatten. 

 

English for international purposes (455H)

Deze cursus wordt voor een deel in Nederland en voor een deel in Engeland gegeven.

Dagdelen in Nederland

De cursus is gericht op het ontwikkelen van de actieve vaardigheden zoals spreek- en luistervaardigheid. Er wordt gewerkt via opdrachten die de cursisten zelf aanleveren. Veel aandacht wordt besteed aan presentatievaardigheden en transculturele communicatie. Middels een computertest kunnen de deelnemers zelf hun behoeften aan grammaticale ondersteuning vaststellen. Tijdens de cursus wordt vrijwel uitsluitend Engels gesproken.

Dagdelen in Engeland

De cursisten verblijven een week in Canterbury, Engeland. Daar wordt een taaltraining verzorgd door Pilgrim Teachers, een opleidingsinstituut voor docenten Engels. Dit instituut is gespecialiseerd in het trainen van groepen met specifieke taalbehoeften. Het verblijf vindt plaats bij gastgezinnen, zodat op alle manieren aan het versterken van de Engelse taalvaardigheid wordt gewerkt.

 

Doelgroep     :

De cursus is bestemd voor diegenen die in het Engels moeten (gaan) communiceren. Hierbij valt te denken aan het participeren in transnationale projecten, het verzorgen van lessen in het Engels, het ontvangen en begeleiden van buitenlandse groepen en stagiair(e)s.

Toel. voorw.  :

Minimaal Engels op MAVO C-niveau.

Cursusduur   :

Acht dagdelen op het Clusius College te Hoorn.

Eén week in Engeland, Pilgrim Teachers, Canterbury, Engeland.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

Dagdelen in Nederland: € 415,--

Dagdelen in Engeland: op aanvraag. 

 

Leidinggeven voor het middenkader (482A)

In deze cursus wordt aandacht besteed aan manieren van leidinggeven en het functioneren van de leidinggevende. Ook het motiveren van medewerkers en het omgaan met conflicten komen aan de orde evenals het werkoverleg. De cursus bestaat uit vier dagdelen en een terugkomsamenkomst.

Informatie over deze maatwerkcursus bij : MAS / Streekschool “Groene Sector” Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34.

 

 

 

 

Omgaan met los en vast personeel (381H)

Op veel bedrijven in de agrarische sector, de groenvoorziening en de recreatie heeft men jaarrond of in piekperioden veel personeel op het bedrijf nodig. Personeel is schaars. Het is van belang voor de continuïteit en de kwaliteit van het werk om vast personeel vast te houden en om voor los personeel steeds terug te kunnen vallen op dezelfde mensen. Hoe kom je aan goed personeel en hoe ga je zo om met personeel dat ze met plezier hun werk doen en blijven? Onderwerpen die aan de orde komen: Werving en selectie, intake- en sollicitatiegesprekken, begeleidings- en functioneringsgesprekken, werkoverleg en instructie, binding van personeel.

 

Doelgroep     :

Ondernemers, schuurbazen, meewerkende voorlieden op bedrijven met los en/of vast personeel.

Cursusduur   :

Vier dagdelen in de periode januari - maart 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 295,-- 

 

Omgaan met stress (444H)

Stress is alledaags en niet te vermijden. Een beperkte mate van stress is zelfs gezond. In deze cursus leert u wat stress is, wat het met uw lichaam doet en hoe u ongezonde vormen van stress kunt herkennen. U krijgt ook inzicht in de mogelijkheden om met de oorzaken van stress om te gaan en om stressgevoelens te verminderen. Bij vorige cursussen is gebleken dat deze cursus goed werkt in een groep met uitsluitend vrouwen. Er kan dan ook in worden gegaan op de specifieke plaats van de vrouw in gezin en bedrijf. Om die reden worden er, bij voldoende belangstelling, groepen gemaakt van uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen. Voor de eventuele vorming van een gemengde groep wordt vooraf overlegd met de deelnemers. Het is ook mogelijk deze cursus te doen met een bestaande groep mensen (bv. studieclub, vrouwengroep).

 

Doelgroep     :

Mensen, die in de agrarische sector of in de groenvoorziening werken.

Cursusduur   :

Vijf dagdelen.

Cursusplaats :

Nader te bepalen. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 235,-- 

 


Groene Ruimte

 

 

Cursussen in de Groene Ruimte voor losse inschrijving, tevens mogelijk op maat en op locatie.

Op onderstaande cursussen kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursussen kunnen, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Gerard Schenk, telefoon 072 - 561 09 34 of met Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94.

 

 

Groendag Hoorn 2004 (260H)

Dag met een workshopprogramma en markt op het gebied van groenvoorziening. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met VHG Noord-Holland en de Vereniging Stadswerk.

 

Doelgroep     :

Eenieder, die werkzaam is in de groenvoorziening.

Cursusduur   :

Eén dag, te weten donderdag 10 februari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.


Cursuskosten
:

€ 55,-- 

 

Tuinarchitectuur voor gevorderden (473H)

Deze cursus is bedoeld voor mensen met een opleiding en/of professionele ervaring in de groenvoorziening. De cursus bestaat uit een drietal, ook los te volgen donderdagavonden, in januari, februari en maart 2005. Op elke avond wordt een tuinarchitect uitgenodigd om een bepaald aspect van het ontwerpen van tuinen te belichten. In november 2004 is het programma verkrijgbaar bij het Clusius College in Hoorn, telefoon 0229 - 25 94 94.

 

Cursuskosten :

€ 45,00 per avond. 

 

Tuintekenen met de computer met Vectorworks (483H)

Tijdens deze cursus leer je werken met het programma Vectorworks. Met dit programma kun je op een efficiënte manier een tuin ontwerpen. Het programma biedt mogelijkheden om presentatie en calculatie in hoge mate te automatiseren. Voorafgaand aan de cursus is er in oktober een oriëntatieavond, deelname hieraan is gratis. Na afloop van de oriëntatieavond kunt u uw aanmelding definitief maken.

 

Doelgroep     :

Ontwerpers van tuinen en openbaar groen die zich willen oriënteren en bekwamen op het gebied van Computer Aided Design (CAD).

Toel. voorw.  :

Basisvaardigheden in het werken met de computer.

Cursusduur   :

Zes avonden vanaf november 2004.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.


Cursuskosten
:

€ 475,-- 

 

Herkennen van planten per computer (416H)

Het leren van het plantensortiment is nu een stuk gemakkelijker geworden door gebruik te maken van CD-ROM’s met verschillende plantengroepen. Middels deze CD-ROM kan op de thuiscomputer (PC met Windows 95 of hoger) worden gestudeerd, naast zelfstudie in de schooltuin of op andere plaatsen. Afhankelijk van de behoefte kunnen één of meer lespakketten worden aangeschaft. Een lespakket bestaat uit een CD-ROM voor plantherkenning, inclusief oefentoets en een boek over de toepassingsmogelijkheden van deze planten. Per e-mail kunnen vragen worden gesteld aan de docent (Hans Stoffels).

 

1. Loofbomen en heesters                     € 45,00

2. Naaldbomen                                     € 25,00

3. Waterplanten                                    € 25,00

4. Bol- en knolgewassen                       € 25,00

5. Vaste planten                                   € 25,00

Verzendkosten bij 1 of 2 pakketten           8,50

Verzendkosten bij 3 of meer pakketten  € 13,50

Afsluitende toets                                  € 45,00*

*ongeacht het aantal plantengroepen dat op hetzelfde moment wordt geëxamineerd.

 

U kunt de door u gewenste pakketten bestellen middels het aanmeldingsformulier. Bij bijzonderheden kunt u aangeven welk(e) lespakket(ten) u wilt ontvangen. U kunt op elk gewenst moment beginnen. Er wordt een afsluitende toets gehouden in juni 2005. U ontvangt daarvoor een uitnodiging en kunt op dat moment aangeven of u met de toets wilt meedoen.

 

Doelgroep     :

Hoveniers, groenvoorzieners, medewerkers van tuincentra, tuinliefhebbers.

Cursusduur   :

Zelfstudie en - indien gewenst - één dagdeel examen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

Zie prijslijst hierboven.

Opmerking    :

Bij aanmelding lespakket(ten) vermelden. 

 

 

 

 

European Treeworker

Boomverzorging heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor is de vraag ontstaan bij werkgevers en opdrachtgevers in de boomverzorging naar eenduidige kwalificatie voor allround boomverzorgers. Hiervoor is aansluiting gezocht bij een initiatief van de European Arboricultural Council. Dit heeft geleid tot het European Treeworker certificaat. Dit certificaat is na zijn introductie in 2000 uitgegroeid tot de standaard voor persoonskwalificatie in de boomverzorging. Ook wordt het vermeld in veel bestekvoorwaarden van opdrachtgevers als eis voor het verkrijgen van opdrachten.

Om dit certificaat te behalen is er een modulair opleidingstraject. Dit traject is met name geschikt voor personen die werkzaam zijn in de boomverzorging. Het traject is opgebouwd uit modules die afhankelijk van voorkennis, leerstijl en werkplek gevolgd kunnen worden. Voorbeelden van modules: Motorzagen 1, 2, 3, Klimmen 1, 2, 3, Sortiment, Bomen en wet, Achterstallig snoeiwerk en begeleidingssnoei straat- en laanbomen.

De lengte van het opleidingstraject is 1 of 2 jaar. Tijdens de opleiding wordt de cursist gecoached in het praktijkleren binnen zijn eigen werksituatie. Vóór de opleiding begint wordt er eerst een intakegesprek gevoerd waarbij het persoonlijk leerplan wordt vastgesteld. Naar aanleiding van dit leerplan kan het opleidingsplan gemaakt worden. Doel is dat voor eenieder een zo efficiënt mogelijk leertraject wordt uitgestippeld, gebruikmakend van werksituatie en aanwezige voorkennis. Het IPC Groene Ruimte brengt voor de intake en het maken van een persoonlijk leerplan € 100,-- in rekening. Het traject wordt afgesloten met het European Treeworker examen.

Voor personen die alleen onderdelen van het traject willen volgen is het mogelijk om enkele losse modules te volgen. Deze kunnen worden afgesloten met een bewijs van deelname of een certificaat.

De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met IPC Groene Ruimte. Nadere informatie over deze maatwerkopleiding voor medewerkers van groenbedrijven en gemeentes bij MAS/Streekschool “Groene Sector” Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34.

In september 2004 is er over de opleiding en over de zorgplicht van boomeigenaren een voorlichtingsavond.

 

 

 

Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag I (272A)

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

·          Veiligheid, Arbowet, ergonomie.

·          De motor en zijn onderdelen.

·          De carburator (type, werking, brandstof).

·          De startinstallatie.

·          De ketting (schakels, veiligheid, maten, praktisch gebruik).

·          Theorie en praktijk van het slijpen van de ketting.

·          Bedrijfsklaar maken motorkettingzaag.

·          Veltechniek en ergonomie.

·          Vellen van bomen met een DHB tot 30 cm.

 

Doelgroep     :

Medewerkers hoveniersbedrijf, grootgroenbedrijf, gemeente, recreatieschap, enz.

Cursusduur   :

Vier dagen, lesdata in overleg.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 595,--

Opmerking    :

Groepsgrootte: 6 - 8 cursisten. Deze cursus is tevens een module van de opleiding European Treeworker. 

 

Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag II (406A)

De cursus bestaat uit herhaling, verdieping en uitbreiding van het geleerde bij de cursus Motorkettingzaag I. De cursisten oefenen in het vellen van bomen met een DBH van 30 - 50 cm.

 

Doelgroep     :

Medewerkers hoveniersbedrijf, grootgroenbedrijf, gemeente, recreatieschap, e.d.

Cursusduur   :

Drie dagen, lesdata in overleg.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 450,--

Opmerking    :

De groepsgrootte bedraagt 6 - 8 cursisten. Deze cursus is tevens een module van de opleiding European Treeworker. 

 

Nieuw! Herhalingscursus motorkettingzagen (487A)

In deze cursus worden eerder opgedane kennis en vaardigheden omtrent veiligheid, onderhoud en veltechniek opgefrist. Deze cursus voldoet aan de Arbo-wetgeving inzake het op peil houden van vaardigheden.

 

Toel. voorw.  :

Bezitters van een getuigschrift Motorkettingzagen.

Cursusduur   :

Twee dagen

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 300,--

Opmerking    :

De groepsgrootte bedraagt 6 - 8 cursisten.

 

 

 

 

Veilig werken met de hoogwerker (458A)

Het doel van deze training is om medewerkers van groenbedrijven en gemeenten kennis en vaardigheden aan te leren om - rekening houdend met de Arbo-regels - veilig te kunnen werken. Aan de orde komen: Arbo-wetgeving, diverse soorten hoogwerkers, typeplaatjes en pictogrammen, de stabiliteit, het onderhoud, de veiligheid, het verplaatsen en het werken vanaf het werkplatform. Tijdens het werken zal speciale aandacht worden besteed aan de veiligheid van de werkers en van passanten. Bij het werken gebruiken we een motorkettingzaag. Het examen wordt afgenomen door de EVO (Eigen Vervoers Organisatie) en examenbureau Logex. Landelijke erkenning via de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van (groot)groenbedrijven en gemeenten.

Toel. voorw.  :

Getuigschrift Onderhoud van en veilig met de motorkettingzaag I.

Cursusduur   :

Een dagdeel theorie, een dagdeel praktijk, een dagdeel examen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 560,--

Opmerking    :

De training wordt in het praktijk- en examendeel aan groepen van vier deelnemers gegeven. Deze cursus is tevens een module van de opleiding European Treeworker. 

 

Klim- en werktechnieken in bomen I (270A)

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

·          Klimtechnieken. Ladders; spontaan klimmen; mechanisch klimmen; klimmen en takelen.

·          Materiaal. Kennis en onderhoud van het materiaal.

·          Veiligheid. Arbo-wet; rechten en plichten; arbeidsinspectie; de werker en omstanders.

·          Theorie en praktijk. Klimmaterialen; veiligheid; werkorganisatie; samenwerken; leidinggeven.

Werken met handgereedschappen in boomkronen.

Door deze cursus krijgt men inzicht in het veilig en verantwoord uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in bomen.

 

Doelgroep     :

Werknemers, die zich willen bekwamen in het veilig voortbewegen in en het onderhouden van bomen.

Cursusduur   :

Vier dagen in najaar of voorjaar.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 595,--

Opmerking    :

Groepsgrootte 8 - 10 cursisten. Deze cursus is tevens een module van de opleiding European Treeworker. 

 

Nieuw! Klim- en werktechnieken in bomen II (488A)

In deze cursus worden de technieken uit de cursus Klimmen I herhaald en verder uitgebouwd. Tevens wordt er geleerd hòe met de motorkettingzaag in de boomkroon te werken.

 

Toel. voorw.  :

Bezitters van het getuigschriften Klim- en werktechnieken in bomen I en Onderhoud van en veilig met de motorkettingzaag I.

Cursusduur   :

Vier dagen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 595,--

Opmerking    :

Groepsgrootte 8 - 10 cursisten. Deze cursus is tevens een module van de opleiding European Treeworker. 

 

Nieuw! Herhalingscursus klim- en werktechnieken (489A)

In deze cursus worden de klim- en touwtechnieken opgefrist. De cursus voldoet aan de Arbo-wetgeving inzake het op peil houden van vaardigheden.

 

Cursusduur   :

Twee dagen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 295,--


Opmerking    :

Groepsgrootte 8 - 10 cursisten. 

 

Begeleidingssnoei van straat- en laanbomen (266A)

Onderwerpen:

·          Kennis van bomen: soorten, groeiplaatsen, bijzondere eisen.

·          Wondbehandeling.

·          Jeugdsnoei: begeleiding tot opkroonhoogte.

·          Achterstallige snoei: aanpak, uitlichten.

·          Veiligheid: ergonomie, afzettingen, werken langs de weg, gebruik gereedschap.

 

Doelgroep     :

Medewerkers hoveniersbedrijf.

Cursusduur   :

Drie dagen in najaar of voorzomer.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 425,--

Opmerking    :

Deze cursus is tevens een module van de opleiding European Treeworker. 

 

Onderhoud van en veilig werken met de bosmaaier (273A)

·         Keuze van een bosmaaier.

·         Bouw van een bosmaaier (snijgarnituur, glasdraadsnijkoppen, slagmessen, cirkelzaagbladen).

·         Slijpen zaagbladen.

·         Onderhoud bosmaaier (bedrijfsklaar maken, afstellen, brandstof).

·         Draagstellen (afstellen, veiligheid, gewichtsverdeling, panieksluiting).

·         Veiligheid.

·         Werkwijze (valrichting, hoek zaagblad, beginpunt, stuurrichting).

 

Doelgroep     :

Medewerkers hoveniersbedrijf, grootgroenbedrijf, gemeente, recreatieschap, enz.

Cursusduur   :

Drie dagen, lesdata in overleg.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 450,--

Opmerking    :

Groepsgrootte 6 - 8 cursisten. 

 

Nieuw! Herhalingscursus bosmaaien (490A)

In deze cursus worden de eerder opgedane kennis en vaardigheden omtrent veiligheid, onderhoud en maaitechniek opgefrist. Deze cursus voldoet aan de Arbo-wetgeving inzake het op peil houden van vaardigheden.

 

Toel. voorw.  :

Bezit van het getuigschrift Onderhoud van en veilig werken met de bosmaaier.

Cursusduur   :

Twee dagen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 300,--

Opmerking    :

Groepsgrootte 6 - 8 cursisten. 

 

Terreinmeester (417H)

In deze cursus wordt met name aandacht besteed aan onderhoud en aanleg van grasvelden. Onderwerpen, die aan de orde komen zijn: grassoorten en mengsels, bemesting, verticuteren, beluchten, bezanden, bespuiten en vele andere cultuurmaatregelen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de techniek van de onderhoudsapparatuur en aan de beplanting en het onderhoud daarvan rond de velden.

Binnen de cursus zullen verschillende excursies worden gehouden naar o.a. Barenbrug Research, een loonwerker die gespecialiseerd is in het onderhoud van sportvelden, één of meer sportcomplexen en een golfbaan. Afhankelijk van de belangstelling van de cursisten kan aan specifieke zaken meer aandacht besteed worden.

 

Doelgroep     :

Verzorgers van golfbanen, sportcomplexen en recreatieterreinen.

Cursusduur   :

Negen dagdelen inclusief excursies en praktijklessen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 650,-- 

 

Greenkeeper (418H)

Er zijn in Nederland opleidingen voor Greenkeeper op verschillende niveau’s. Het Clusius College werkt in dat landelijke kader aan een tweejarige deeltijdopleiding Assistent Greenkeeper. Neem voor nadere informatie hierover contact op met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94.

  

Onderhoud van landschappelijke beplantingen en bosplantsoen (405A)

In deze cursus staat het onderhoud centraal: kennis van hoofdhoutsoorten en onderbegroeiing, wat haal je weg, hoe houd je de randen gesloten, welke functies heeft de totale beplanting?

We bespreken het bovenstaande in drie dagdelen, daarna een dagdeel in de beplanting kijken wat wel en wat niet weg kan. We sluiten de cursus af met een dag daadwerkelijk dunnen, waarbij de bosmaaier en de motorkettingzaag en/of de handzaag gebruikt kan worden.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van gemeenten, recreatiegebieden, grootgroenbedrijven.

Cursusduur   :

Drie dagen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 375,-- 

 

Ecologisch groenonderhoud (278A)

In deze cursus leert de cursist het verschil tussen traditioneel en ecologisch onderhoud.

Ook wordt aandacht besteed aan de veranderingsprocessen die zich voordoen en de voorlichting aan het passerende publiek.

De cursus omvat: ecologisch onderhouden van kruidachtige begroeiingen en van houtige water- en oeverbegroeiingen.

 

Doelgroep     :

Werknemers in de groene ruimte of bij waterschappen.

Toel. voorw.  :

Opleiding in de groene ruimte èn tenminste 2 jaar praktijkervaring.

Cursusduur   :

Twaalf dagdelen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 695,-- 

 

Inrichten en begeleiding van de omschakeling naar ecologisch groenonderhoud (279A)

In deze cursus gaan we inrichtingsplannen opstellen om te komen tot natuurvriendelijk onderhoud, zoals hierboven (zie 278A) is weergegeven. We besteden ook aandacht aan de kostencalculatie en publieksvoorlichting bij een mogelijke omschakeling naar ecologisch beheer.

Tijdens de cursus brengen we een bezoek aan enkele ecologisch beheerde locaties.

 

Doelgroep     :

Werknemers in de groenvoorziening en bij de waterschappen.

Toel. voorw.  :

Cursus Ecologisch Groenonderhoud.

Cursusduur   :

Zeven dagen, lesdata in overleg.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 875,-- 

 

Ecologisch water- en oeverbeheer (280H)

Een op de praktijk gerichte cursus waarin geleerd wordt hoe men door toepassing van biologische principes kan komen tot duurzame en goedkope oplossingen voor o.a. de volgende problemen: oeverafslag, baggerophoping, watervervuiling, waterberging, kindonveilige oevers, intensief beheer. Een excursie naar goede en slechte voorbeelden van oeverbeheer maakt deel uit van de cursus.

 

Doelgroep     :

Groenvoorzieners, hoveniers, schouwmeesters, agrarisch ondernemers, medewerkers van gemeenten en provincies, beheerders van recreatieterreinen, bestuursleden van waterschappen.

Cursusduur   :

Vijf dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 325,-- 

 

Bodemleven in beeld (386H)

Het bodemleven speelt een grote rol in het vastleggen en vrijmaken van voedingsstoffen en de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Het bodemleven beïnvloedt ook de structuur van de grond en daarmee ook het waterleverend en -afvoerend vermogen van de grond. Alle reden dus om zorgvuldig met dit bodemleven om te gaan.

Wat zit er eigenlijk allemaal in die bodem? Bacteriën, schimmels, algen, protozoën, aaltjes, springstaarten, mijten, wormen, etc., etc. Met veel practicum (kijken door de microscoop, proefjes) wordt u een blik gegund in de boeiende en ingewikkelde wereld van het bodemleven.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en medewerkers in de agrarische sector, hoveniers en andere belangstellenden.

Cursusduur   :

Vier dagdelen vanaf november 2004 en/of maart 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 225,-- 

 

 

Gebruik en onderhoud van gereedschap, maaiwerktuigen en kleine machines in de groenvoorziening (274A)

Het verhelpen van kleine storingen bij 2-takt en 4-takt motoren, bosmaaiers, motorkettingzagen, aggregaten en dieselmotoren, teneinde oponthoud op de werkplek te voorkomen. Aan de orde komen: mechanische storingen; storingen aan het lucht-brandstofsysteem; elektrische storingen; storingen aan het koel- en smeersysteem; startproblemen en diverse kleine storingen. Voorts het af- en instellen; kennis van mechanische, hydraulische en elektronische aandrijvingen. Zeer belangrijk is de veiligheid.

Nadere informatie over deze maatwerkcursus bij MAS / Streekschool “Groene Sector” Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34.

 

 

 

Projectmatige werkvoorbereiding en planning (480A)

De cursus start met een halve dag theorie (geven van instructie, werkoverleg en planning) en aansluitend een bezoek aan een veelzijdig groenproject om een inventarisatie te kunnen maken van de te verrichten werkzaamheden.

De cursisten moeten dan ‘thuis’ een staat van werkzaamheden maken. De tweede dag staat in het teken van de uitwerking van de thuis gemaakte overzichten, omgaan met meerwerk en een stukje communicatie: het geven van voorlichting en advies.

Nadere informatie over deze maatwerkcursus bij MAS / Streekschool “Groene Sector” Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34. 

 

Wijk- en buurtbeheer (342H)

Van medewerkers in het beheer van de openbare ruimte van gemeenten ('groen' en 'grijs') wordt steeds vaker verwacht dat ze inspelen op de behoeften van de bewoners. Deze cursus biedt een programma dat medewerkers helpt om dit nieuwe aspect van hun taak goed te kunnen vervullen. In de cursus kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: Communicatie- en voorlichtingstechnieken, organisatiestructuren en besluitvorming, klachtenbehandeling, wet- en regelgeving m.b.t. openbare ruimte, presentatietechnieken, uitdragen van het beleid. Het programma wordt samengesteld in overleg met de opdrachtgever.

Deze cursus wordt uitsluitend op maat aangeboden per gemeente of groep van samenwerkende gemeenten. Informatie over deze maatwerkcursus bij MBO-groen Hoorn. Telefoon 0229 - 25 94 94. 

 

Uitzetten, landmeten en waterpassen (met o.a. gebruik laser) (284A)

Doel van de cursus is het bevorderen van kennis en inzichten voor de inzetbaarheid van landmeet- en waterpasapparatuur.

De cursus houdt in: opfrissen theoretische kennis; gebruik waterpasinstrument; gebruik laser; diverse waterpassingen; opmeten en uitzetten.

Nadere informatie over deze maatwerkcursus bij : MAS / Streekschool “Groene Sector” Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34. 

 


Bloemen- en Tuincentrumbranche

 

Meesteropleiding Bloemsierkunst (479A)

Het Clusius College verzorgt de vakgerichte opleiding ter voorbereiding op de Proeve van Meesterschap (= erkend bloemsierkunstenaar/meesterbinder).

Het Clusius College, als ‘oud-instituut’ voor de meesteropleiding, is een erkende school met een uitvoeringslicentie van het bedrijfsleven, verstrekt door de SOB.

 

Voor cursisten die in het bezit zijn van een diploma niveau 4 van de Beroeps Opleidende Leerweg duurt de opleiding twee jaar, voor cursisten die in het bezit zijn van een diploma niveau van de Beroeps Begeleidende Leerweg duurt de opleiding één jaar.

 

Inhoud opleiding

Eerste leerjaar, via gesubsidieerd onderwijs

EVBA

4 BE

Ontwikkelen Ambachtelijke Activiteiten

EVCA

6 BE

Ontwikkelen Bloemsierkunst

Tweede leerjaar via contractonderwijs (ongesubsidieerd):

EVDA

 4 BE

Ontwikkelen Presentatie Technieken

EVEA

 4 BE

Ontwikkelen Cultuurverwant Bloemwerk

-

-

Voorbereiding op de Proeve van Meesterschap

 

Leerbedrijf

De cursist moet in het eerste jaar minimaal 24 uur per week werkzaam zijn op een ‘erkend leerbedrijf’. Zie hiervoor www.aequor.nl .Voor dit jaar wordt een BPV-overeenkomst opgesteld.

 

Na het behalen van de certificaten: EVBA, EVCA, EVDA en EVEA, kan men de Proeve van Meesterschap uitvoeren. Dat houdt in dat de kandidaat zelf een vakonderdeel kiest waarop men de proeve aflegt. De aanvraag bij de SOB, het voortraject en het afleggen van de proeve gebeurt naar een eigen keuze in een beroeps- of vakonderdeel. De kandidaat moet zelf een promotor/begeleider benaderen.

Als de proeve voldoende is afgelegd, ontvangt men de titel: Erkend Bloemsierkunstenaar, met de felbegeerde speld.

 

Certificaat: Ontwikkelen Bloemsierkunst

In dit certificaat worden ambachtelijke activiteiten geanalyseerd en een eigen stijl ontwikkeld. Verder wordt op een creatieve wijze ingegaan op vernieuwingen en toepassingen van bloemsierkunst en plantaardig vormgeven.

Modulen:           a. omgevingsanalyse

                        b. object analyse

                        c. kunstbeschouwing

                        d. ambachtelijke vernieuwingen

                        e. experimenteren

                        f. ontwikkelen eigen stijl

 

Certificaat: Ontwikkelen Ambachtelijke Activiteiten

Aan de orde komt het ontwikkelen van eigen creatieve, kunstzinnige en ambachtelijke technieken. Er worden activiteiten ondernomen voor interne en externe toepassingen in ondergronden en vormgeving.

Modulen:           a. technieken

                        b. vormgevingsprocessen

                        c. ontwikkelen ondergronden

                        d. bedrijfsactiviteiten

 

Certificaat: Ontwikkelen van Presentatietechnieken

Het ontwikkelen van presentatietechnieken voor interne en externe bedrijfs- en sector activiteiten zoals: standbouw, etalage inrichten, exposities en grote versieringen.

Modulen:           a. opzetten en plannen

                        b. ontwerpen en maquette maken

                        c. constructie tekeningen maken

                        d. presentatietechnieken

 

Certificaat: Cultuurverwant Bloemwerk

Het maken van cultuur of geografisch gebonden bloemwerk zoals: symbolisch-, oosters-, westers- en klassiek bloemwerk.

Modulen:           a. cultuurstudie maken

                        b. compositievormen en tekenstudies

                        c. materiaalstudies

                        d. ontwikkelen bloemwerk

 

Afsluitende Proeve van Meesterschap

Persoonlijke uitwerking en uitgebreide presentatie van een vakonderdeel.

 

 

Doelgroep     :

Bezitters diploma Bloemschikken niveau 4.

Cursusduur   :

Dinsdagmiddag, gedurende het hele schooljaar.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Lesvorm        :

Individuele verwerking van opdrachten in combinatie met niveau 4 groepen.

Cursuskosten :

Voor het eerste jaar:         925,-- + boeken.

Voor het tweede jaar:   € 1.100,-- + boeken. 

 


Veehouderij en dierverzorging

Medicijngebruik bij rundvee (404A)

Aan de orde komen een aantal specifieke ziekten en de daarbij te gebruiken medicijnen. Heel belangrijk is de werking van die medicijnen en de juiste toediening.

 

Doelgroep     :

Rundveehouders.

Cursusduur   :

Twee avonden in januari 2005.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 125,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Gerard Schenk, telefoon 072 - 561 09 34. 

 

Medicijngebruik bij schapen (403A)

Aan de orde komen een aantal specifieke ziekten en de daarbij te gebruiken medicijnen. Heel belangrijk is de werking van die medicijnen en de juiste toediening.

 

Doelgroep     :

Schapenhouders.

Cursusduur   :

Twee avonden in januari 2005.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 125,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Gerard Schenk, telefoon 072 - 561 09 34. 

 

Oriëntatie biologische melkveehouderij in Noord-Holland i.s.m. DLV Rundveehouderij West (309A)

Het onder de aandacht brengen van de perspectieven voor omschakeling naar de biologische melkveehouderij. De melkveehouders in Noord-Holland de gelegenheid bieden zich te oriënteren op de mogelijkheden van omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Op basis van de opgedane cursuskennis wordt verwacht dat de cursisten een verantwoorde afweging kunnen maken voor omschakeling.

 

Doelgroep     :

Melkveehouders in Noord-Holland.

Cursusduur   :

Vijf avonden en een excursie in de periode november 2004 tot maart 2005.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 295,-- (deze cursus is mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland: Biowijs).

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Gerard Schenk, telefoon 072 - 561 09 34. 

 

Schapenverloskunde (294A)

Enige anatomie van het schaap. Drachtigheidscyclus. Normale en abnormale ligging. Normale en abnormale geboorte. Repositieleer. Met behulp van fantooms (modellen) worden de praktische problemen bij de geboorte van lammeren gedemonstreerd. De cursisten oefenen in het geven van geboortehulp.

 

Cursusduur   :

Drie avonden, aanvang medio februari 2005.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 185,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Gerard Schenk, telefoon 072 - 561 09 34. 

 

Kleindierverzorging (257A)

Basiskennis en -vaardigheden voor het verzorgen van dieren op recreatiebedrijven.

In deze cursus zullen vijf diergroepen worden besproken, namelijk knaagdieren/konijnen, schapen/geiten, pluimvee, vogels en grote huisdieren.

In elke groep wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: gezondheid, voeding, huisvesting, voortplanting en fokkerij.

 

Doelgroep     :

Beheerders en medewerkers van recreatiebedrijven, vrijwilligers van kinderboerderijen en hobbyisten.

Cursusduur   :

Vijf dinsdagavonden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 260,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Gerard Schenk, telefoon 072 - 561 09 34. 

 


Paardenhouderij

Medicijngebruik bij paarden (402A)

Aan de orde komen een aantal specifieke ziekten en de daarbij te gebruiken medicijnen. Heel belangrijk is de werking van die medicijnen en de juiste toediening.

 

Doelgroep     :

Paardenhouders.

Cursusduur   :

Twee avonden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 125,-- 

 

Mennen voor het koetsiersbewijs (298A)

Aangespannen rijden is een prachtige vorm van recreatieve paardensport. Een fraai rijtuig, een mooi en goed verzorgd paard en een mooi tuig wekken alom bewondering. De cursus bevat de lesstof die minimaal noodzakelijk is om het praktisch en theoretisch examen voor het koetsiersbewijs van de 'Stichting Recreatieruiter' met goed gevolg te kunnen afleggen.

 

Cursusduur   :

Vijftien dagdelen op dinsdagavonden en/of zaterdagochtenden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 475,-- 

 

Longeren (477A)

Onder longeren verstaat men vaak in een cirkel om zich heen laten lopen van een paard aan een lijn die longe heet. Het alleen maar in de rondte laten lopen van een paard op de wijze waarop men een hond aan een riem houdt, heeft met longeren niets te maken.

Net als goed paardrijden is ook longeren een kunst, die allereerst belangstelling en liefde voor het paard vergt. De handigheid moet door ervaring worden aangeleerd.

Tijdens de cursus leert cursist de basisvaardigheden van het longeren, hulp en training geven met behulp van diverse hulpteugels, conditie opbouwen en herstelarbeid geven aan het paard.

De cursus bestaat uit theorie en praktijk.

 

Doelgroep     :

Enthousiaste paardenbezitters.

Cursusduur   :

Vijf zaterdagochtenden vanaf november 2004.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 275,--, incl. lesmateriaal. 

 

Hoefverzorging en hoefbeslag (301A)

Lesstof: bouw hoef; afwijkingen; verzorgen; eisen van beslag; beoordelen beslag; afwijkend beslag; noodbeslag. Zeer belangrijk in deze cursus is de vraag: Wat doe ik zelf en wanneer roep ik deskundige hulp in?

 

Cursusduur   :

Drie avonden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 140,-- 

 

Werken met leer (harnachement) (302A)

Lesstof: leersoorten; technieken; gereedschappen; kleine reparaties; noodreparaties; eenvoudig leerwerk maken. Het is de bedoeling, dat u aan het einde van de cursus zelf een halster heeft gemaakt. Indien er voldoende belangstelling is, kunt u via de school een gereedschapset inclusief naaispaan aanschaffen.

 

Cursusduur   :

Vier avonden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 160,-- 

 


Recreatie

Examentraining Vaarbewijs 1 en 2 (419H)

Voor een boot, die sneller kan varen dan 20 km per uur of een boot die langer is dan 15 meter, is een vaarbewijs nodig. Er zijn twee vaarbewijzen. Vaarbewijs 1 is voor alle binnenwateren. Vaarbewijs 2 is voor grootwater, zoals het IJsselmeer en de Waddenzee. De cursus bestaat uit vijf dagdelen theorie en één middag varen met de snelle motorboot van het Clusius College (maximaal 5 personen per middag). Door de combinatie van theorie en praktijk geeft deze cursus een degelijke voorbereiding op het examen. Het examen wordt door een externe instantie afgenomen en valt buiten de cursus. De examenkosten zijn niet opgenomen in de cursusprijs. De aanmelding voor het examen wordt wel door het Clusius College geregeld.

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94.

 

Doelgroep     :

Watersporters, die hun vaarbewijs willen halen, jachthavenmedewerkers.

Cursusduur   :

Vijf avonden theorie en één middag varen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 215,-- voor het theoriegedeelte (incl. boek en CD-ROM met examenvragen, excl. examenkosten).

€ 95,-- voor de vaarmiddag.

Opmerking    :

Het is mogelijk om alleen voor het theoriegedeelte of alleen voor de vaarmiddag in te schrijven. Geef dit duidelijk aan op het aanmeldingsformulier. 

 

Jachthavenmedewerker (420H)

Deze cursus wordt gegeven in combinatie met de examentraining Vaarbewijs 1 en 2. Voor het werk in een jachthaven zijn specifieke vaardigheden nodig: omgaan met zeil- en motorschepen, het slepen van schepen met motorpech, afmeren van schepen, klaarmaken van schepen voor de winterstalling, verantwoord omgaan met vuilwaterpompen, schoonmaken van het onderwaterschip, hijsen van masten en schepen, omgaan met de marifoon. Eén dagdeel wordt gevaren met de snelle motorboot en het zeilschip van het Clusius College.

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94.

 

Doelgroep     :

Mensen, die in een jachthaven (willen gaan) werken.

Toel. voorw.  :

(Cursus Examentraining) Vaarbewijs 1 en 2.

Cursusduur   :

Vier dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 280,-- 

 

Nieuw! Lifeguard (493)

Deze cursus leidt op tot toezichthouder in zwembaden. De cursus omvat o.a. systematisch toezicht houden, reddend zwemmen, ontruimen, veiligheid en hygiëne, corrigeren van ongewenst gedrag, omgaan met conflicten. Om examen te kunnen doen bij de Nationale Raad voor Zwemdiploma’s (NRZ), moet men beschikken over een geldig BHV-diploma en een geldig EHBO-diploma. BHV en EHBO kunnen ook tijdens de cursusperiode gedaan worden via het Clusius College. De cursus zal (exclusief BHV en EHBO) ongeveer 20 dagdelen omvatten.

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. Deze cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94. 

 

 

 

Andere cursussen voor de sector Recreatie

Behalve de in deze rubriek beschreven specifieke cursussen, zijn er meer cursussen die van toepassing zijn op de sector Recreatie:

 

       Communicatie en personeelsmanagement

·          Basiscursus praktijkopleider (396H)

·          English for international purposes (455H)

·          Omgaan met los en vast personeel (381H)

 

       Groene Ruimte

·          Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag (272A)

·          Onderhoud van en veilig werken met de bosmaaier (273A)

·          Gebruik en onderhoud van gereedschap etc. (274A)

·          Terreinmeester (417H)

·          Greenkeeper (418H)

·          Onderhoud van landschappelijke beplantingen en bosplantsoen (405A)

 

Veehouderij en dierverzorging

·          Kleindierverzorging (257H)

 

Gewasbescherming

·          Uitvoeren Gewasbescherming (330A)

Degene die bv. onkruidbestrijding uitvoert met chemische middelen dient in het bezit te zijn van de licentie Uitvoeren Gewasbescherming. Met het getuigschrift van deze cursus kunt u de licentie verkrijgen bij de Plantenziektenkundige Dienst in Hoorn, telefoon 0229 - 28 77 77.

·          Verlenging licentie Uitvoeren Gewasbescherming (456A)

De licentie Uitvoeren Gewasbescherming is 5 jaar geldig. Vóór de vervaldatum dient u enkele bijeenkomsten bij te wonen om de licentie weer voor 5 jaar te verlengen.

·          Bestrijding van mollen en woelratten met klemmen (210A)

 

Arbeidsomstandigheden en techniek

·          Veilig heftruckrijden (361H)

Deze cursus kan voor medewerkers van een jachthaven specifiek toegesneden worden op het werken met de heftruck in een jachthaven. Dit dient dan wel vermeld te worden op het aanmeldingsformulier.

·          Bedrijfshulpverlening (BHV) (204A)

·          Herhalingslessen EHBO (373A)

·          Basiscursus loodgieterswerk (450H)

·          Basiscursus elektriciteit (224H)

·          Reparatielassen (256H)

 

Economie en management

·          Groen Ondernemerschap (380H)

Informatica

·          Personal computer, van starter tot intensief gebruiker (213A)

·          Gebruiken Microsoft Excel (215H)

Natuur en milieu

·          Met Clusius op stap (472H)


Glastuinbouw, zaadteelt en weefselkweek

Basiscursus plantenfysiologie voor gewasverzorgers (332H)

Onderwerpen: bouw en werking van blad, stengel en wortel. Transport van suiker, water en gassen (koolzuurgas en zuurstof). Opname van meststoffen. Factoren, die invloed hebben op de groei: licht water, koolzuurgas (CO2), voedingselementen en temperatuur. Celbiologie.

 

Doelgroep     :

Gewasverzorgers en telers die meer inzicht willen hebben in de bouw en werking van een plant.

Cursusduur   :

Vijf dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 265,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Basiscursus weefselkweek (398H)

In deze praktische cursus komen de volgende zaken aan de orde: steriel werken, veiligheid, mediumsamenstelling en -bereiding, plantontwikkeling in vitro, snijtechnieken en meristeemcultuur.

 

Doelgroep     :

(Nieuwe) medewerkers van weefselkweekbedrijven.

Cursusduur   :

Vier dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 295,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Regulatie in planten (340H)

De groei en ontwikkeling van een plant wordt binnen de plant geregeld door plantenhormonen. In elk stadium van de ontwikkeling van een plant kunnen ze een andere rol spelen. In deze cursus wordt de regulatie van de groei van een plant gevolgd van zaad via kiemplant, vegetatieve plant naar bloeiende en vruchtzettende plant.

 

Doelgroep     :

Gewasverzorgers en telers, die meer kennis willen hebben van de groei van een plant, met name in de zaadteelt en veredeling.

Cursusduur   :

Zes dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 310,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Zaadteelt en Veredeling I (326H)

Geschiedenis zaadteelt en veredeling; indeling van planten; celbiologie; werken met de microscoop; celdeling; bloembiologie en bestuiving; ontwikkeling van kiemplanten; practicum fruitvliegjes; erfelijkheidsleer; genen en chromosomen; veredeling; zaadteelt en zaadverwerking.

 

Doelgroep     :

Werknemers van veredelings- en vermeerderingsbedrijven (b.v. personeel, dat bestuivingen uitvoert, kas- en proefveldpersoneel) die zich willen verdiepen in de basispricipes van de plantenveredeling en zaadteelt.

Toel. voorw.  :

Minimaal diploma VMBO of MAVO.

Cursusduur   :

Vijftien dagdelen van oktober tot december.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 755,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94).


 

 

 

Zaadteelt en Veredeling II (327H)

Deze cursus is een vervolg op de cursus Zaadteelt en veredeling I. De cursus start daarom met de uitzonderingen op de Mendelse genetica. Verder maakt men kennis met de weefselkweek en wordt er ingegaan op zaadkwaliteit en de Zaaizaad- en pootgoedwet. Verder omvat de cursus enkele blokken die ook los te volgen zijn.

Blok A: Inleiding biotechnologie: twee middagen plus een avond.

Hierin komen aan de orde: moleculaire genetica, eiwitbiosynthese, DNA-fingerprinting en electroforese als hulpmiddel bij raszuiverheidsbepaling.

Blok B: Proefveldstatistiek: twee middagen.

Hierin worden de basisbeginselen van de statistiek behandeld die gebruikt worden bij proeven met levend materiaal.

Blok C: Resistentieveredeling en Excursie: Eén avond en een hele dag.

In dit blok wordt één avond besteed aan de resistentieveredeling en wordt een dagexcursie georganiseerd naar enkele Veredelingsinstituten in Wageningen.

 

Doelgroep     :

Werknemers van veredelings- en vermeerderingsbedrijven die zich willen verdiepen in de achtergronden van de plantenveredeling.

Toel. voorw.  :

Getuigschrift 'Zaadteelt en veredeling I' of gelijkwaardig (MLTuS, HAVO).

Cursusduur   :

Vijftien dagdelen van januari tot april.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

Gehele cursus:    € 755,--

Blok A:               € 200,--

Blok B:               € 100,--

Blok C:               € 220,-- (inclusief vervoer, lunch en diner).

Opmerking 1 :

Als u niet de hele cursus wilt volgen, geef dan op het aanmeldingsformulier aan welk(e) blok(ken) u wilt volgen.

Opmerking 2 :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Substraat, bemesting en milieu (328H)

Plantenfysiologie. Basisscheikunde van voedingselementen, meststoffen en voedingsoplossingen; pH en EC; beoordeling waterkwaliteit; A- en B-schema's; samenstellen en berekenen van voedingsoplossingen voor verschillende teelten. Analyseformulieren. Beoordeling en aanpassingen van voedingsoplossingen. Technische ontwikkelingen en milieuaspecten.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en medewerkers in de kasteelten.

Cursusduur   :

Dertien dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 595,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Meet- en regeltechniek in de kas (334A)

Alles wat in de kas elektronisch geregeld wordt komt in deze cursus aan de orde:

·          Opnemers (temperatuur en luchtvochtigheid).

·          Regelkringen.

·          Toegepaste regelingen (temperatuur, luchtvochtigheid, daglicht, ventilatie).

·          Instellen en aflezen van waarden en instellen van de regelaars op de PC.

·          Koelregelingen.

·          Storingen zoeken.

De cursus bestaat uit theorie en veel praktische oefeningen.

 

Doelgroep     :

Zelfstandige tuinders en/of hun medewerkers.

Toel. voorw.  :

Minimaal 20 jaar. Diploma VMBO en voldoende ervaring in de glastuinbouw.

Cursusduur   :

Vier middagen en aansluitende avonden in november/december.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 575,-- (inclusief broodmaaltijden).

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Besturingstechniek in de kas (359A)

Het gaat hierbij om de besturing van bijvoorbeeld hefinrichtingen, transport in de kas, sorteerbanden, bindapparaten, etc. Aandacht wordt besteed aan:

·          Opnemers en signaalgevers.

·          Opbouw van besturing (logische functies).

·          Opbouw PLC (programmeerbare logische controller = besturing).

·          Programmeertalen, programmeren en programma’s lezen.

·          Ladder- en functiediagrammen.

·          Grafcet (voorwaardeschakeling).

·          Storingen zoeken.

De cursus bestaat uit theorie en veel praktische toepassingen.

 

Doelgroep     :

Zij, die werken met geautomatiseerde apparatuur, zoals verpakkingsmachines, palettiseermachines, sorteermachines, e.d.

Toel. voorw.  :

Enige kennis van elektrotechniek (beperkt).

Cursusduur   :

Vier middagen en aansluitende avonden in januari/februari.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 615,-- (inclusief broodmaaltijden).

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Elektrotechniek in de kas of op het bollenbedrijf (467A)

Voor deze cursus is enige basiskennis (wet van Ohm en lichtschakelingen bijvoorbeeld) vereist. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·          Energievoorziening vanaf het openbare net. Zekeringen, aardlekschakelaars, groepenverdeling, 220/380 volt.

·          Schema lezen.

·          Motorschakelingen. Linksom en rechtsom, ster-driehoekschakeling, thermische relais, noodstop, veiligheid.

·          Frequentieregelaars.

·          Storingen zoeken.

De cursus bestaat uit theorie en veel praktische toepassingen.

 

Cursusduur   :

Vier middagen en aansluitende avonden in maart/april.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 625,-- (inclusief broodmaaltijden)

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Belichting belicht (453H)

Hoe reageren gewassen op licht? Hoe kun je dat sturen? In deze cursus wordt belichting belicht zowel vanuit de plantenfysiologie als vanuit de belichtingstechniek.

 

Cursusduur   :

Vier dagdelen vanaf november 2004.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 265,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Basiscursus bloementeelt (320H)

Inhoud van de cursus: Teeltplanning; belichting; bemesting; herkennen van ziekten en plagen; (biologische) gewasbescherming; mechanisatie (planten, oogsten, intern transport, bossen).

Deze cursus kan voor een bedrijf of combinatie van bedrijven op maat gegeven worden. speciaal gericht op bijvoorbeeld de roos, chrysant, alstroemeria, freesia, etc. Omvang en diepgang van de cursus zijn afhankelijk van de doelgroep.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van glastuinbouwbedrijven.

Cursusduur   :

Eén tot zeven dagdelen, in overleg met het bedrijf.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Herkennen van ziekten en plagen (435H)

Deze cursus wordt alleen in bedrijfsverband gegeven of aan medewerkers van een groep gelijksoortige bedrijven. In deze cursus komen de ziekten en plagen (en eventueel biologische bestrijders) aan de orde die binnen het bedrijf van belang zijn. Lengte en diepgang van de cursus zijn afhankelijk van de doelgroep. De cursus kan op locatie gegeven worden.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van glastuinbouwbedrijven.

Cursusduur   :

Eén tot drie dagdelen.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Basiscursus zaadteelt en veredeling (454H)

Deze cursus is bedoeld om mensen die op een veredelingsbedrijf werken en die niet direct met het veredelingsproces te maken hebben, heel in het kort kennis te laten maken met de termen en basisprincipes van de veredeling. In overleg met het bedrijf kan deze cursus in één of twee dagdelen gegeven worden op het bedrijf zelf. De inhoud kan in overleg met het bedrijf nader worden bepaald.

 

Cursusduur   :

Eén tot twee dagdelen.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Weefselkweek voor gevorderden (399H)

In deze cursus wordt in kort bestek aandacht besteed aan de achtergronden van de weefselkweek: Bouw van planten, levensverrichtingen (ademhaling, fotosynthese, waterhuishouding, voeding, hormoonhuishouding), groei en ontwikkeling, invloed van uitgangsmateriaal en voedingsbodem, fysische groeifactoren (o.a. temperatuur, licht)

 

Doelgroep     :

Ervaren medewerkers van weefselkweekbedrijven.

Toel. voorw.  :

Ervaring in een weefselkweeklaboratorium of Basiscursus weefselkweek.

Cursusduur   :

Drie dagdelen.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Vervolgcursus substraat, bemesting en milieu (475H)

In deze cursus leert u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bemesting en milieu voor de substraatteelt en er worden ervaringen uitgewisseld. Bemestingsadviezen worden besproken en u leert omgaan met een bemestingscomputerprogramma voor substraat- en potgrondteelt.

 

Doelgroep     :

Mensen die de cursus Substraat, bemesting en milieu hebben gevolgd.

Cursusduur   :

Drie dagdelen vanaf maart 2005.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 


Bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Basiscursus bloembollenteelt (318H)

Inhoud van de cursus: basisbeginselen van de bloembollenteelt, morfologie van de tulp, herkomst en indeling van de tulp, periodieke ontwikkeling van de tulp, de teelt en de plantgoedbewaring van de tulp.

 

Doelgroep     :

Degenen, die zich willen bekwamen in de bollenteelt.

Cursusduur   :

Zeven avonden vanaf januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 360,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Selecteren van bloembollen in het veld (324H)

Na een korte inleiding over ziekten in bolgewassen leert u in deze praktische veldcursus doeltreffend ziekten en afwijkingen in verschillende bolgewassen uit te selecteren in het voorjaar.

 

Doelgroep     :

Werknemers, die zich willen bekwamen in het selecteren.

Cursusduur   :

Vijf dagdelen vanaf half maart 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 365,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Waterbroei van bloembollen - nieuwe ontwikkelingen (422H)

De waterbroei van bloembollen is volop in ontwikkeling. In deze korte cursus kunt u zich op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en de meest recente onderzoeksresultaten. Het betreft o.a. bedrijfsuitrusting, sortiment, bemesting en trektemperatuur. De deelnemers ontvangen de meest recente update van het boek Broeien van tulpen.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en werknemers van broeibedrijven en mensen, die in de afgelopen jaren de cursus Broeien van bloembollen hebben gevolgd.

Cursusduur   :

Twee dagdelen, vanaf januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn of bij een onderzoeksinstelling. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 160,--

Opmerking 1 :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94).

Opmerking 2 :

De Bollenacademie geeft het boek Broeien van tulpen (1e druk januari 2004) uit. Dit boek wordt gebruikt als lesmateriaal bij de cursus. De kosten van het boek zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Het boek is ook los verkrijgbaar via het Clusius College te Hoorn (0229 - 25 94 94). Kosten: € 40,00. Een deel van de opbrengst van het boek wordt gebruikt voor het maken van een jaarlijkse update.

  

 

Broeien van tulpen (322H)

De cursus omvat een theoretisch gedeelte en een aantal bedrijfsbezoeken. Onderwerpen zijn: economische betekenis; inrichting trekruimte; uitgangsmateriaal; temperatuurbehandelingen; planning; ziek en zeer; kunstlichtbroei; ijstulpen; stadiumonderzoek; waterbroei.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van broeibedrijven en telers, die willen gaan broeien.

Toel. voorw.  :

Werkzaam zijn in de agrarische sector.

Cursusduur   :

Twaalf dagdelen. De bijeenkomsten worden gehouden op middag/avonden vanaf januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 610,--

Opmerking 1 :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94).

Opmerking 2 :

U kunt ervoor kiezen om een deel van de cursus via teleleren (internet) te doen. Dat betekent dat u voor drie bijeenkomsten niet naar Hoorn hoeft te komen. Na aanmelding ontvangt u hierover meer informatie.

Opmerking 3 :

De Bollenacademie geeft het boek Broeien van tulpen (1e druk januari 2004) uit. Dit boek wordt gebruikt als lesmateriaal bij de cursus. De kosten van het boek zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Het boek is ook los verkrijgbaar via het Clusius College te Hoorn (0229 - 25 94 94). Kosten: € 40,00. Een deel van de opbrengst van het boek wordt gebruikt voor het maken van een jaarlijkse update.

  

 

Klimaatregeling in bollencellen (333H)

Bij het regelen van het klimaat in bollencellen zijn zaken als luchtvochtigheid, warmte-inhoud, temperatuur en vochtdeficiet van groot belang.

Tevens moeten we bij de bouw van cellen rekening houden met isolatie, koelsystemen, energiegebruik en celinrichting. Al deze zaken komen in de cursus aan bod.

 

Doelgroep     :

Bloembollen- en bolbloementelers.

Toel. voorw.  :

Enige ervaring met het instellen van het celklimaat is noodzakelijk.

Cursusduur   :

Vijf dagdelen, vanaf januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 340,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Internationalisering bloembollenteelt en -handel (325H)

Vele deskundigen belichten vanuit hun ervaring de verschillende aspecten van internationalisering van de bloementeelt en -handel. Het betreft o.a. teelt in het buitenland, import, export, ziekten, transport, marketing, financiering, kwekersrecht. Deze cursus wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Clusius College met CNB en Rabobank.

Bij voldoende belangstelling wordt aansluitend aan de cursus een tweedaagse reis naar een buitenlands teeltgebied georganiseerd.

 

Doelgroep     :

Bloembollentelers, broeiers, handelaren en medewerkers van deze bedrijven die meer inzicht willen krijgen in de verschillende aspecten van de internationalisering van deze sector.

Cursusduur   :

Vier middag-/avondbijeenkomsten van 16.00 tot 21.00 uur vanaf januari 2005, plus een dagexcursie naar de Rotterdamse haven.

Cursusplaats :

Hillegom of Lisse. Informatie: MBO-groen Hoorn, telefoon 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 595,-- De kosten van de reis zijn afhankelijk van de bestemming en de manier van reizen. Tijdens de cursus zal daartoe een voorstel met prijsopgave worden gedaan.

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Klimaatregeling in de broeierij van lelies (466H)

In deze cursus behandelen deskundigen van PPO en particuliere adviesbureaus de laatste stand van zaken op het gebied van sturing van licht, temperatuur en vocht in kassen met lelies. De teelt wordt zowel vanuit de plant als vanuit de techniek benaderd. Aan de orde komen onwikkelingen op het gebied van kasinstellingen, assimilatiebelichting, schermdoek, temperatuurintegratie, sensoren en plantmetingen.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en bedrijfsleiders van leliebroeibedrijven.

Cursusduur   :

Vier bijeenkomsten van 15.00 - 21.00 uur vanaf januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 790,-- (inclusief maaltijden).

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94).


 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen in de broeierij van lelies (478H)

Deze cursus sluit aan op de cursus Klimaatregeling in de broeierij van lelies, maar is onafhankelijk daarvan te volgen. Aan de orde komen de nieuwste resultaten van praktijkonderzoek op het terrein van inwendige bolkwaliteit, bemesting, watergeven, trends en veranderende afzet en andere actuele zaken. In januari 2004 is een uitgewerkt cursusprogramma beschikbaar.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en bedrijfsleiders van leliebroeibedrijven.

Cursusduur   :

Twee donderdagmiddagen en -avonden van 15.00 - 21.00 uur in februari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 395,-- (incusief maaltijden).

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

De lelie in beeld (421H)

In vijf dagen komt aan de orde wat er speelt rond de aankoop van nieuwe rassen en ziekten in lelies.

Februari  :  Ziek en zeer, licenties, contractteelt, handelsreglement.

Maart     :  Excursie proefkassen exportbedrijven.

April       :  Excursie broeierijbedrijven.

Mei         :  Excursie veredelingsbedrijven.

Juni         :  Excursie leliepercelen, selectie.

 

Doelgroep     :

Lelietelers, leliebroeiers en werknemers van leliebedrijven.

Cursusduur   :

Vijf donderdagen: één dag per maand in de periode februari t/m juni 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 545,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

Nieuw! Introductiecursus Werken in de bloembollensector voor Poolse werknemers (492H)

Deze cursus heeft drie doelen: Poolse werknemers een kort overzicht bieden van de teelt en broeierij van tulpen, ze kennis laten maken met de Nederlandse (bedrijfs)cultuur en de eerste beginselen van de Nederlandse taal, waarbij vaktermen een belangrijke rol spelen. Het deel over de teelt en broeierij van tulp wordt gegeven in het Pools.

 

Doelgroep     :

Poolse werknemers van bollenbedrijven.

Cursusduur   :

Zes donderdagavonden. De eerste cursus start in oktober 2004.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 395,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Nieuw! Basiscursus Agrarisch Pools (491H)

In deze cursus wordt een start gemaakt met het leren gebruiken van de Poolse taal (ook vaktermen) in de omgang met Poolse werknemers in de agrarische sector.

 

Doelgroep     :

Leidinggevenden van Poolse werknemers in de agrarische sector.

Cursusduur   :

Vijftien dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 1.150,-- (maximaal 12 deelnemers).

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

 

Basiscursus bemesting en bemestingsadviesformulieren (423H)

Naast een stukje plantenfysiologie wordt er gekeken naar de aanwezigheid en beschikbaarheid van voedingsstoffen in de grond. Tevens wordt aandacht besteed aan het gedrag van stikstof in de bodem, nitraatwerking en nitraatbemesting. Bij grondanalyse wordt naast de voedingselementen ook gekeken naar gehalten lutum, organische stof, koolzure kalk en de pH. Waarom zijn die van belang voor het advies? Meegebrachte adviesformulieren zullen, waar mogelijk met behulp van de adviesbasis, bekeken en verklaard worden.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en medewerkers van agrarische bedrijven.

Cursusduur   :

Vier dagdelen vanaf oktober 2004 en/of januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 225,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Organische bemesting en compostering (424H)

Is mijn grond nu humusarm of humusrijk? Wat doet organische stof met de eigenschappen van de grond en wat gebeurt er met organische meststoffen? Is organische bemesting voor het handhaven of verhogen van het percentage organische stof in de bouwvoor of is het bedoeld voor plantenvoeding? Met behulp van een computerprogramma bekijken we verschillende organische bemestingsstrategieën die binnen de huidige wetgeving mogelijk zijn. Tevens worden de mogelijkheden van compostering en de toepassing van compost belicht.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en medewerkers van agrarische bedrijven.

Cursusduur   :

Drie dagdelen, vanaf november 2004 en/of februari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 170,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Druppelirrigatie (fertigatie) in open teelten (449H)

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan en ervaring opgedaan met het toedienen van water en voedingsstoffen via druppelirrigatie in verschillende gewassen (o.a. bolgewassen en aardappelen). Op deze manier is een optimale voorziening mogelijk van water en voedingsstoffen. In deze cursus worden de technische aspecten, de kosten en de resultaten van de afgelopen jaren belicht. Een en ander wordt ook in de praktijk bekeken.

 

Doelgroep     :

Telers, die overwegen om fertigatie in een gewas te gaan toepassen en/of op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen.

Cursusduur   :

Twee dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 115,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Bodemleven in beeld (386H)

Het bodemleven speelt een grote rol in het vastleggen en vrijmaken van voedingsstoffen en de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Het bodemleven beïnvloedt ook de structuur van de grond en daarmee ook het waterleverend en -afvoerend vermogen van de grond. Alle reden dus om zorgvuldig met dit bodemleven om te gaan.

Wat zit er eigenlijk allemaal in die bodem? Bacteriën, schimmels, algen, protozoën, aaltjes, springstaarten, mijten, wormen, etc., etc. Met veel practicum (kijken door de microscoop, proefjes) wordt u een blik gegund in de boeiende en ingewikkelde wereld van het bodemleven.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en medewerkers in de agrarische sector, hoveniers en andere belangstellenden.

Cursusduur   :

Vier dagdelen vanaf november 2004 en/of maart 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 225,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Oriëntatie biologische teelt (321H)

Enkele deskundigen belichten vanuit hun ervaring de verschillende aspecten van de biologische teelt van bloembollen, groenten en akkerbouwgewassen, zoals verzorging van de bodem, rassenkeuze, afzet, teeltmaatregelen en omgaan met ziekten, plagen en onkruiden. Tevens komen enkele aspecten van omschakeling aan de orde.

 

Doelgroep     :

Telers en medewerkers, die belangstelling hebben voor de biologische teelt.

Cursusduur   :

Vier dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 225,--

Opmerking    :

Op deze cursus kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursus kan, op maat gemaakt, ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Elektrotechniek in de kas of op het bollenbedrijf (467A)

Voor deze cursus is enige basiskennis (wet van Ohm en lichtschakelingen bijvoorbeeld) vereist. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·          Energievoorziening vanaf het openbare net. Zekeringen, aardlekschakelaars, groepenverdeling, 220/380 volt.

·          Schema lezen.

·          Motorschakelingen. Linksom en rechtsom, ster-driehoekschakeling, thermische relais, noodstop, veiligheid.

·          Frequentieregelaars.

·          Storingen zoeken.

De cursus bestaat uit theorie en veel praktische toepassingen.

 

Cursusduur   :

Vier middagen en aansluitende avonden in maart/april 2005.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 625,-- (inclusief broodmaaltijden) 

 

Herkennen van bol- en knolaantastingen op exportbedrijven (448H)

In deze praktische cursus leert men ziekten, plagen en andere afwijkingen in bollen en knollen herkennen, zodat deze uit de partij gehaald kunnen worden. Het leren kennen van de ziektebeelden wordt vergemakkelijkt met een CD-ROM waar deze ziektebeelden op staan.

 

Cursusduur   :

Vier dagdelen.

Cursusplaats :

Informatie: 0229 - 25 94 94.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Teelt en broeierij van tulp (464H)

Herkomst en indeling tulpensortiment, bouw van de plant, het verloop van de teelt, gewasverzorging (bemesting, onkruidbestrijding, selecteren, beregenen), rooien, ziekten aan de bol, bolontsmetting, plantgoedbewaring, vervroegen, invriezen, opplanten, potgrond-samenstelling, oogsten van de bloemen, afzet, herkennen van ziekten en plagen in de broeierij. In overleg kunnen één of meer excursies deel uitmaken van de cursus.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van tulpenbroeibedrijven.

Cursusduur   :

Drie tot vijf dagdelen.

Cursusplaats :

Informatie: 0229 - 25 94 94.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Teelt en broeierij van lelie (465H)

Herkomst en indeling leliesortiment, bouw van de plant, het verloop van de teelt, gewasverzorging (bemesting, onkruidbestrijding, selecteren, beregenen), rooien, ziekten aan de bol, bolontsmetting, plantgoedbewaring, vervroegen, invriezen, opplantsystemen, potgrond-samenstelling, oogsten van de bloemen, afzet, herkennen van ziekten en plagen in de broeierij. In overleg kunnen één of meer excursies deel uitmaken van de cursus.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van leliebroeibedrijven.

Cursusduur   :

Drie tot vijf dagdelen.

Cursusplaats :

Informatie: 0229 - 25 94 94.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94). 

 

Efficiënt bewaren van groenten en akkerbouwproducten (336H)

Het bewaren van een product is de afsluiting van de teelt. Laat het geen sluitstuk worden! Verkeerd ingestelde bewaarcondities veroorzaken meestal aanzienlijke kwaliteitsverliezen. Bacteriën en schimmels loeren op hun aandeel in de oogst. Vochtverlies kan er de oorzaak van zijn dat er veel minder wordt afgeleverd dan er was ingeschuurd. Het voorkomen van deze problemen vraagt om een goede uitvoering van droog- en bewaarprocessen en een nauwkeurige beheersing van de bewaarcondities. Dat moet dan met zo weinig mogelijk energie omdat energiekosten tegenwoordig een niet te onderschatten kostenpost vormen. Alle aspecten die hiermee te maken hebben, komen aan de orde in de cursus, inclusief praktische tips.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en medewerkers van agrarische bedrijven die producten bewaren.

Cursusduur   :

Vier dagdelen vanaf oktober.

Cursusplaats :

Informatie: 0229 - 25 94 94.

Opmerking    :

Deze cursus wordt uitsluitend op maat en meestal ook op locatie gegeven. De inhoud wordt aan de wensen van het bedrijf of van een groep van bedrijven aangepast. Na vaststelling van inhoud, omvang en plaats wordt een offerte uitgebracht. U kunt hierover contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94).

 

 

Andere cursussen voor de bloembollenteeltsector

Naast de in de rubriek beschreven specifieke cursussen voor de Bloembollenteeltsector zijn onderstaande cursussen ook mogelijk voor u interessant.

·         Meet- en regeltechniek in de kas (334A)

·         Besturingstechniek in de kas (359A)

 

 


Loonwerk

       Cursussen voor de loonwerksector zijn mogelijk bij individuele inschrijving en tevens op maat en op locatie.

Op onderstaande cursussen die ook van toepassing zijn op de Loonwerksector kunt u zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus gestart. De cursussen kunnen - op maat gemaakt - ook worden uitgevoerd op en voor een bedrijf of groep van bedrijven. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Piet Vlaming, telefoon 0229 - 25 94 94).

 

       Communicatie en personeelsmanagement

·         Omgaan met los en vast personeel (381H)

·         Omgaan met stress (444H)

 

       Groene Ruimte

·         Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag I (272A)

·         Onderhoud van en veilig werken met de motorkettingzaag II (406A)

·         Klim- en werktechnieken in bomen (270A)

·         Onderhoud van en veilig werken met de bosmaaier (273A)

·         Gebruik en onderhoud van gereedschap, maaiwerktuigen en kleine machines in de groenvoorziening (274A)

·         Uitzetten, landmeten en waterpassen (o.a. met gebruik laser) (284A)

       Gewasbescherming

·         Vrijwel alle cursussen in de rubriek Gewasbescherming zijn van toepassing op de Loonwerksector.

       Arbeidsomstandigheden en techniek

·         Vrijwel alle cursussen in de rubriek Arbeidsomstandigheden en Techniek zijn van toepassing op de Loonwerksector.

       Economie en management

·         Groen Ondernemerschap (380H)

       Informatica

·         Personal computer, van starter tot intensief gebruiker (213A)

·         Gebruiken Microsoft Excel (215H)

       Natuur en milieu

·         Met Clusius op stap (472H)

Gewasbescherming

Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1) (330A + 330H)

Ondernemers en medewerkers die bestrijdingsmiddelen aankopen en in de praktijk toepassen hebben de licentie Uitvoeren Gewasbescherming nodig. Met het getuigschrift van de cursus kan de licentie bij de Plantenziektenkundige Dienst worden verkregen. De cursus omvat de volgende onderwerpen:

·         Schadebeelden en veroorzakers van schade, onkruidherkenning, gewasbescherming en beleid, voorkomen van aantastingen, gewasbeschermingsmethoden.

·         Samenstelling, indeling, werking en keuze van gewasbeschermingsmiddelen.

·         Gewasrisico’s, milieurisico’s, persoonlijke bescherming.

·         Etiketlezen, toepassingstechniek, berekenen van de benodigde hoeveelheid middel, emissiebeperking, afvoer van restanten van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Cursusmogelijkheden per sector:

 

                            Groenvoorziening         Open teelten     Glastuinbouw      Open teelten

                                                                  Veehouderij                                  Veehouderij

 

Cursusnummer   330A                             330H                 330H                    330H

 

Cursusplaats       Alkmaar                         Hoorn                Hoorn                   Schagen

 

Periode                nov. - mei                       okt. - dec.          okt. - dec.            jan. - mrt.

 

Omvang              5 hele dagen                   10 di. avonden    10 di. avonden      10 vr. middagen

 

Aanmelden en     Alkmaar                         Hoorn                 Hoorn                   Hoorn

informatie:           072 - 561 09 34               0229 - 25 94 94   0229 - 25 94 94      0229 - 25 94 94

 

Cursuskosten   € 525,--

 

Opmerking: Bij aanmelding voor de cursus kunt u op het aanmeldingsformulier de sector aangeven in het blokje ‘Licentieverlengingen’ en de periode bij ‘Bijzonderheden’. Voor de sector Groenvoorziening (330A) kunt u zich aanmelden in Alkmaar, voor de overige sectoren (330H) in Hoorn.

 

Alleen examen doen:

Voor mensen die hun spuitlicentie hebben laten verlopen is er de mogelijkheid om alleen examen te doen, eventueel voorafgegaan door een examentraining.

Twee dagdelen examentraining    :     95,00

Examen inclusief lesmateriaal      :  € 155,00

Totaal                                        :  € 250,00

 

Opmerking: Bij ‘Bijzonderheden’ kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven dat het alleen om het examen gaat, al of niet met examentraining. 

 

 

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (licentie 2) (331H)

Beheerders en eigenaars van een agrarisch loonbedrijf of groenvoorzieningsbedrijf die middelen in bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen uitvoeren of door werknemers laten uitvoeren en verkopend adviseurs en adviserend verkopers hebben de licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming nodig. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: achtergrondkennis van ziekten, plagen en onkruiden, bestrijdingsmethoden, waardplantresistentie, eigenschappen van bestrijdingsmiddelen, resistentie, invloed van bestrijdingsmiddelen op het milieu, milieumeetlat, emissiebeperking, gewasbescherming en weer, toepassingstechniek en persoonlijke bescherming.

 

Doelgroep     :

Beheerders/eigenaars van een loonbedrijf of groenvoorzieningsbedrijf; gewasbeschermingsmiddelenadviseurs en -verkopers.

Toel. voorw.  :

In bezit zijn van licentie 1 (Uitvoeren Gewasbescherming). Bij aanmelding een kopie hiervan bijvoegen.

Cursusduur   :

Tien dagdelen vanaf januari 2005.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 525,--

Opmerking    :

Voor mensen die hun spuitlicentie hebben laten verlopen is er de mogelijkheid om alleen examen te doen. Kosten, incl. lesmateriaal € 155,-- 

 

Distribueren Gewasbeschermingsmiddelen (licentie 3) (198)

Gezien de kleine doelgroep wordt deze cursus maar op enkele plaatsen in Nederland aangeboden. Voor Noord-Holland is de dichtstbijzijnde aanbieder AOC Friesland (Leeuwarden). Contactpersoon F. Bos, telefoon 058 - 284 65 25. 

 


Verlenging van de spuitlicenties (456A + 456H)

 

 

Op www.erkenningen.nl treft u algemene informatie aan over licentieverlengingen en geplande cursusdata. Tevens kunt u met behulp van uw licentienummer nagaan hoeveel en welke licentieverlengingsbijeenkomsten u heeft gevolgd en eventueel nog dient te volgen.

 

 

Een gewasbeschermingslicentie is vijf jaar geldig en zal daarna verlengd moeten worden. Dat gebeurt niet zonder meer. Voor de toekomstige verlenging dient men een aantal kennisbijeenkomsten te volgen vóór de vervaldatum die op de licentie vermeld staat. Wie geen bijeenkomsten wil bijwonen of de licentie laat verlopen dient opnieuw examen te doen. (Zie cursus Uitvoeren Gewasbescherming, nr. 330A of 330H of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, nr. 331H). Na het volgen van de vereiste bijeenkomsten ontvangt men een getuigschrift van Bureau Erkenningen in Ede. Met dat getuigschrift kan bij de Plantenziektenkundige Dienst een nieuwe licentie worden verkregen.

Voor licenties met een vervaldatum tot en met 30 juni 2006 gelden andere regels dan voor licenties met een vervaldatum vanaf 1 juli 2006. De regelgeving hiervoor is weergegeven in onderstaande tabellen. Daarin is aangegeven hoeveel bijeenkomsten (dagdelen) uit welke categorie(ën) gevolgd dienen te worden.

Per categorie kunt u kiezen uit bijeenkomsten (dagdelen) met verschillende thema’s. Een overzicht van de thema’s, met aanwijzingen voor aanmelding, is weergegeven op de bladzijde hiernaast.

 

Verlenging gewasbeschermingslicenties,

met een vervaldatum t/m 30 juni 2006

Verlenging licentie 1

Twee dagdelen:

beide uit categorie 1

 

 

 

Verlenging licentie 2

Drie dagdelen:

2 uit categorie 1

1 uit categorie 2

 

 

Verlenging licentie 3

Vier dagdelen:

2 uit categorie 1

1 uit categorie 2

1 uit categorie 3

 

Prijs: € 69,-- per dagdeel.

 

Verlenging gewasbeschermingslicenties,

met een vervaldatum vanaf 1 juli 2006

Verlenging licentie 1

Vier dagdelen in komende 3 jaar:

1 uit categorie 1

3 uit categorie 1, 2 of 3

 

 

Verlenging licentie 2

Vier dagdelen in komende 3 jaar:

1 uit categorie 1

1 uit categorie 2

2 uit categorie 1, 2 of 3

 

Verlenging licentie 3

Vijf dagdelen in de komende 3 jaar:

1 uit categorie 1

1 uit categorie 2

1 uit categorie 3

2 uit categorie 1, 2 of 3

Prijs: € 69,-- per dagdeel.

 

 

Verlengingen op maat

Heeft een bedrijf of instelling met veel personeel of bent u bv. lid van een studiegroep, dan kunt u bij het Clusius College ook een licentieverlenging op maat laten verzorgen. Wij gaan samen met u na welke kenniswensen er zijn op het terrein van de gewasbescherming. Vervolgens gaan we na wat we binnen de regelgeving voor licentieverlengingen kunnen aanbieden en welke docent of andere deskundige dit het best kan verzorgen. Een en ander kan desgewenst ook op locatie.

 


 Aanbod gewasbeschermingsthema’s

t.b.v. Verlengingscursussen

 

In Alkmaar en Hoorn bieden wij o.a. de volgende thema’s aan:

 

Categorie 1: Veiligheid en teelt:                            Sector

101. Bescherm uzelf en het milieu                               Alle sectoren

102. Milieumeetlat en bodemleven                              Alle sectoren

103. Toepassingstechniek open teelten                        Bollenteelt, Akkerbouw, Veehouderij

104. Toepassingstechniek groenvoorziening                 Groene Ruimte

105. Toepassingstechniek fruitteelt                              Fruitteelt

106. Toepassingstechniek glastuinbouw                       Glastuinbouw

 

Categorie 2: Geïntegreerde teelt:                         Sector

201. De natuurvriendelijke tuin                                    Groene Ruimte

202. Bloembollen geïntegreerd geteeld                        Bollenteelt

203. De duurzame akker                                            Akkerbouw en Veehouderij

204. Glastuinbouw natuurlijk                                       Glastuinbouw

205. Gewasbescherming, weer en adviessystemen       Bollenteelt en Akkerbouw

206. Gewasbescherming en internet                            Alle sectoren

 

Categorie 3: Transport en opslag:                         Sector

301. Opslag en transport van bestrijdingsmiddelen        Alle sectoren

 

 

 

Opgeven voor licentieverlenging door middel van het aanmeldingsformulier in deze brochure.

Naast uw persoonsgegevens dient u ook te vermelden:

·        licentienummer

·        vervaldatum

·        sector

·        gewenste themanummers bij ‘Bijzonderheden’ (zonder themakeuze wordt u door ons ingedeeld.)

·        U stuurt uw aanmelding voor de sectoren Groene Ruimte en Veehouderij naar Alkmaar en voor de sectoren Akkerbouw (inclusief Vollegrondsgroenteteelt), Bollenteelt, Glastuinbouw en Fruitteelt naar Hoorn.

 

 

N.B. De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen,

als deze vergezeld is van een kopie van de huidige spuitlicentie

 

 

 

 

Cursusduur   :

Elke bijeenkomst duurt één dagdeel (ochtend, middag of avond).

Cursusplaatsen

en info           :

456A:  MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

456H:  MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 69,-- per dagdeel.

Opmerking    :

Verlengingsbijeenkomsten kunnen ook op locatie gegeven worden. 

 

Bestrijding van mollen en woelratten met klemmen (210A)

Hoewel de mol in de nieuwe Flora- en Faunawet een beschermd inheems zoogdier is geworden, mag hij op landbouwgronden zonder vergunning bestreden worden. Voor bestrijding op bijvoorbeeld sportterreinen moet een vergunning bij LNV worden aangevraagd. Ondanks de wetswijziging blijft onze cursus gehandhaafd.

 

Onder leiding van een gespecialiseerde mollenvanger beoefenen de cursisten in het land het op de juiste wijze plaatsen van klemmen onder diverse omstandigheden. Tijdens de tweede les worden tevens de vangstresultaten van de eerste les besproken.

 

Cursusduur   :

Twee zaterdagochtenden en/of -middagen vanaf november 2004. Bij voldoende belangstelling kan ook in het voorjaar van 2005 nog een cursus worden gegeven.

Cursusplaats :

Alkmaar (landelijke omgeving). Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 110,-- 

 


Arbeidsomstandigheden en techniek

Opleiding trekkerrijbewijs (343)

Jongeren onder de 18 jaar mogen geen trekkers besturen en geen aanhangwagens of werktuigen aan- of afkoppelen. Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen van dit verbod worden vrijgesteld, mits zij ten behoeve van arbeid in de land- en tuinbouw rijden op het ouderlijk bedrijf of in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs. Om het trekkerrijbewijs te halen dient examen te worden gedaan in de volgende onderdelen:

·          rijvaardigheidsproef met trekker en éénassige aanhangwagen.

·          uitrustingseisen en veiligheidsvoorschriften (schriftelijk).

·          verkeersvoorschriften (schriftelijk).

 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de volgende vestigingen van het Clusius College.

 

·  Clusius College, vestiging MAS / Streekschool “Groene Sector” Alkmaar, Drechterwaard 10,

    1824 EX  Alkmaar. Telefoon 072 - 561 09 34. Fax 072 - 562 52 44.

 

·  Clusius College, VMBO-groenschool Purmerend, Schipperslaan 4, 1442 AB  Purmerend.

    Telefoon 0299 - 42 33 62. Fax 0299 - 47 18 21.

 

·  Clusius College, VMBO-groenschool Schagen, De Boomgaard 9, 1741 MD  Schagen.

    Telefoon 0224 - 21 27 25. Fax 0224 - 21 40 54.

 

·  Clusius College, VMBO-groenschool 'Stede Broec', Elzenlaan 2, 1613 VP  Grootebroek.

    Telefoon 0228 - 51 16 80. Fax 0228 - 51 21 94.

 

·  Clusius College, VMBO-groen Hoorn, Blauwe Berg 1-A, 1625 NT  Hoorn NH.

    Telefoon 0229 - 25 94 84. Fax 0229 - 25 94 85.

 

Cursuskosten :

Examenkosten: € 85,--

Opmerking    :

Ter voorbereiding op het examen moet de cursist het boek 'Rijden met de trekker' (uitgever: Ontwikkelcentrum, bestelnr. 20018) bestellen bij boekhandel Lisette te Obdam, telefoon 0226 - 45 29 63. 

 

Opleiding tot verkeersregelaar (414A)

Een verkeersregelaar geeft het verkeer aanwijzingen als er aan een wegvak werkzaamheden worden verricht. De verkeersregelaar heeft een officiële status. Hij/zij oefent zijn/haar taak uit onder toezicht van de politie. Hun aanwijzingen zijn bindend voor alle weggebruikers. Aanstelling van verkeersregelaars geschiedt door de korpschef of de burgemeester. Deze regelingen gelden vanaf mei 2000.

In de cursus worden behandeld:

·          Theorie art. 82 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.

·          Inzicht op en in het verkeer.

·          Het regelen van het verkeer op een kruispunt binnen de bebouwde kom.

·          Enkele aspecten van de Arbowetgeving.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van gemeenten, grootgroenbedrijven, brandweer, e.a.

Cursusduur   :

Drie dagen: 50% theorie en 50% praktijk, incl. examen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 395,-- (minimaal 10 deelnemers).

Opmerking    :

De cursus kan ook op locatie worden gegeven. 

 

Veilig werken langs de weg (CROW 96b) (275A)

Arbowet. Veilige werkmethoden en materialen: beschermingsmiddelen; controle en toezicht; verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid; veiligheidsvoorschriften op en langs wegen; transportmiddelen; vervoer en deponeren van materialen; machines en werktuigen; het plaatsen van verkeersborden, pijlborden en verkeerslichten; simulatieprogramma.

 

Doelgroep     :

Werknemers die werk langs de weg uitvoeren.

Cursusduur   :

Twee dagen, data in overleg.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 295,--

Opmerking    :

De cursus kan ook op locatie worden gegeven. 

 

Veilig heftruck rijden (361H)

Op veel bedrijven wordt gewerkt met heftrucks, vaak op momenten, dat er veel personeel bezig is in dezelfde ruimte. Arbo-diensten stellen, dat degenen die de heftruck besturen goed en veilig rijden, goed kunnen stapelen en voorzichtig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Voor de ondernemer is het daarnaast van belang, dat de heftruckchauffeur zorgvuldig omgaat met de kostbare heftruck en lading, zo economisch mogelijk rijdt en zorg draagt voor goed onderhoud. Deze aspecten komen aan de orde in de cursus. Er wordt beperkt praktisch gewerkt met de heftrucks.

De cursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets. De deelnemer ontvangt een getuigschrift met bijlage waarop vermeld staat welke zaken in de cursus aan de orde zijn geweest.

 

Doelgroep     :

Werknemers van bedrijven, met ruime ervaring in het werken met heftrucks.

Cursusduur   :

Twee dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 160,-- (Groepsprijzen op aanvraag). 

 

Basisveiligheid (B-VCA) voor groen-, grond- en loonbedrijven (230A + 230H)

Ook in de groen-, grond- en loonbedrijfsector zijn er tegenwoordig opdrachtgevers die er op letten dat bedrijven middels een gecertificeerd systeem de veiligheid bij werkzaamheden waarborgen. Voor deze bedrijven kan deze certificering dus belangrijk zijn. Personeelsleden van zo'n bedrijf moeten dan het examen Basisveiligheid VCA behaald hebben. We bieden een duidelijk branchegerichte inkleuring tijdens de cursus.

Het examen bestaat uit 40 meerkeuze-vragen. Tegen een meerprijs is ook een voorgelezen examen mogelijk.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van groen-, grond- en loonbedrijven en gemeenten.

Cursusduur   :

Vier dagdelen plus een dagdeel examen.

Cursusplaatsen

en info           :

230A:  MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

230H:  MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 325,-- (Groepsprijzen op aanvraag). 

 

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) voor groen-, grond- en loonbedrijven (231H)

Dit certificaat is in het kader van VCA-certificering verplicht voor operationeel leidinggevenden boven het niveau van meewerkend voorman. Het gaat om het aanleren van kennis om leidinggevende taken inzake veiligheid goed te kunnen uitvoeren. Dit certificaat is een combinatie van het vroegere VCA-1 en VCA-2.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en leidinggevenden in de veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, groenvoorziening en loonbedrijven.

Cursusduur   :

Vijf dagdelen en een dagdeel afsluitend examen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 445,-- 

 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) (204A)

De cursus leidt op tot elementair bedrijfshulpverlener. Dit is een kwalificatie voor ondernemers en/of medewerkers die volgens de Arbowet is voorgeschreven. Het programma bestaat uit: eerste hulp en verbandleer; reanimatie; beperking en bestrijding van een beginnende brand, waarbij praktisch wordt geoefend; ontruiming en ontruimingsplan; communicatie zowel intern als extern naar hulpverleningsdiensten.

Een BHV getuigschrift is twee jaar geldig, daarna moet u een opfriscursus volgen om de geldigheid te verlengen.

 

Doelgroep     :

Personen, die zich binnen een bedrijf (gaan) bezighouden met bedrijfshulpverlening.

Cursusduur   :

Vijf woensdagavonden plus examenavond. Bij groepen ook mogelijkheden overdag.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 305,--  (Groepsprijzen op aanvraag). 

 

Opfriscursus bedrijfshulpverlening (BHV) (205A)

De Arbowet geeft als verplichting, dat bedrijfshulpverleners elke twee jaar minimaal twee dagdelen bijscholing volgen. Wij hebben hiervoor drie modules ontwikkeld waaruit een keuze kan worden gemaakt.

Module EHBO (205 - 1A)

In dit dagdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·          Verbandleer.

·          Eerste hulp

·          Reanimatie

 

Module ontruiming (205 - 2A)

In dit dagdeel komen aan de orde:

·          Ontruimingsplannen

·          Evacuatie

·          Communicatie

·          Communicatieapparatuur

 

Module brandbestrijding (205 - 3A)

·          Brandpreventie

·          Brandbestrijdingsmaterialen

·          Brandbestrijding in de praktijk met behulp van poeder- en CO2-blussers

Dit dagdeel wordt verzorgd door een docent van de brandweer.

 

Doelgroep     :

BHV gediplomeerden.

Toel. voorw.  :

Diploma Bedrijfshulpverlening.

Cursusduur   :

Eén (woensdag)avond per module.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

Module 205 - 1: € 65,-- (Groepsprijzen op aanvraag

Module 205 - 2: € 65,-- (Groepsprijzen op aanvraag).

Module 205 - 3: € 80,-- (Groepsprijzen op aanvraag). 

 

Herhalingslessen EHBO (373A)

In de cursus worden kennis en vaardigheden van de basiscursus, waarmee het EHBO-diploma is behaald, opgefrist. Hulpverlening aan slachtoffers met meerdere letsels alsmede reanimatie staan op het programma. Als men elk jaar één dag herhalingslessen volgt, blijft het EHBO-diploma geldig.

 

Toel. voorw.  :

EHBO - diploma. Men hoeft geen lid te zijn van een plaatselijke Oranje Kruis vereniging.

Cursusduur   :

Eén dag in de winterperiode, inclusief lunch.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 125,-- 

 

Basiscursus loodgieterswerk (450H)

In deze cursus leert men de meest voorkomende loodgietershandelingen uitvoeren aan sanitair en hemelwaterafvoer, o.a. het fitwerk van koperen leidingen, solderen, werken met kunststofleidingen.

 

Cursusduur   :

Drie dagdelen. Een eerste groep start op 14 september 2004.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 205,-- 

 

Basiscursus elektriciteit (224A)

In de cursus komen - zowel in theorie als in de praktijk - aan de orde:

·          Elementaire electrotechniek.

·          Lichtnet en krachtstroom.

·          Veiligheid.

 

Doelgroep     :

Eenieder, die op het bedrijf de toegestane handelingen op het gebied van electrische aansluitingen en onderhoud zelf wil verrichten.

Toel. voorw.  :

Diploma VMBO en bedrijfservaring.

Cursusduur   :

Vijf avonden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 275,-- 

 

Reparatielassen (256H)

Op veel bedrijven worden werktuigen en machines gebruikt, waarvan onderdelen kunnen slijten en soms breken. Deze cursus is bedoeld om vrij eenvoudig reparatielaswerk zelf te kunnen uitvoeren. De gebruikte lasmethode is het elektrisch booglassen (lassen met elektroden). Naast het praktisch lassen in lascabines wordt aandacht besteed aan lasapparatuur (wat heb ik nodig?) en staalsoorten (kan ik dit zelf lassen?). Men kan eventueel werktuigonderdelen meenemen die gerepareerd moeten worden.

 

Doelgroep     :

Ondernemers of werknemers van bedrijven die zelf enig laswerk willen verrichten.

Cursusduur   :

Zes dagdelen.

Cursusplaats :

MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 410,--

 

 

Andere cursussen voor de sector Arbeidsomstandigheden en techniek

·         Meet- en regeltechniek in de kas (334A)

·         Besturingstechniek in de kas (359A)

·         Elektrotechniek in de kas of op het bollenbedrijf (467A)

·         Klimaatregeling in bollencellen (333H)

·         Klimaatregeling in de broeierij van lelies (466H)

 


 

 

 

 


Economie en management

Basiscursus boekhouden (238A)

Een cursus, waarin de bekende boekhoudkundige begrippen weer even worden opgefrist.

In de cursus komen aan de orde:

·          balans, kasboek en bankafschriften.

·          grootboek en rekeningstelsel (beperkt).

·          winst- en verliesrekenning.

·          lezen van de winst- en verliesrekening en eindbalans.

 

Doelgroep     :

Personen, die een (opfris)cursus boekhouden willen volgen ter voorbereiding op de cursus Computerboekhouden.

Toel. voorw.  :

Minimaal 20 jaar.

Cursusduur   :

Vijf avonden (dinsdag of donderdag) in herfst of winter.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.


Cursuskosten
:

€ 225,-- 

 

Computerboekhouden MIFAS (222A)

De cursus wordt gegeven in samenwerking met drs. H. Koelman van WEA Alkmaar.

Aan de orde komen: basisprincipes van het dubbel boekhouden; invoeren en verwerken van boekingsstukken; overzicht van en inzicht in boekingen; AGROBANK + telebankieren met automatisch coderen; verlies en winstrekening; balans; omgaan met een aantal basishandelingen van het programma.

 

Doelgroep     :

Ondernemers en partners met belangstelling voor geautomatiseerde boekhouding.

Toel. voorw.  :

Enige kennis van boekhouden en thuis over een PC beschikken.

Cursusduur   :

Acht dinsdagavonden.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 225,-- (deze prijs is mogelijk door sponsoring WEA-accountants) 

 

Nieuw! Hoe lees ik het accountantsrapport? (494A)

Een cursus, waarin de bekende boekhoudkundige begrippen weer even worden opgefrist (dagboeken, grootboek, kolommenbalans) en waarin we daarna ingaan op de specifieke zaken, die de accountant vermeldt, zoals: liquiditeitspositie, solvabiliteitspositie, fiscale zaken, privé onttrekkingen, verloop EV, investeringsruimte.

 

Doelgroep     :

Ondernemers, die meer inzicht wensen.

Toel. voorw.  :

Enige boekhoudkundige kennis

Cursusduur   :

Twee avonden (dinsdag of donderdag) in herfst of winter.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 75,-- (deze prijs is mogelijk door sponsoring WEA-accountants) 

 

Economische vorming voor vrouwen in de agrarische sector (EVAV) - module 1 (232A)

Positie van de agrarische vrouw; administratie; fiscale boekhouding; belastingen (incl. beloning partner); relatie gezin - bedrijf; gezinsfinanciën.

 

Doelgroep     :

Vrouwen van (toekomstige) agrarische ondernemers of vrouwelijke medewerkers.

Toel. voorw.  :

Minimaal 18 jaar en ervaring in de agrarische sector. Diploma VMBO of vergelijkbaar.

Cursusduur   :

Acht maandagavonden vanaf oktober 2004 o.l.v. ing. J.M. Zwemmer (WLTO).

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 295,-- 

 

Economische vorming voor vrouwen in de agrarische sector (EVAV) - module 2 (234A)

Verzekeren; erfrecht en huwelijksgoederenrecht; ruimtelijke ordening; milieuwetgeving; overig agrarisch recht; pachtwet; personeelsbeleid.

 

Toel. voorw.  :

Diploma EVAV - module 1.

Cursusduur   :

Acht maandagavonden o.l.v. ing. J.M. Zwemmer (WLTO).

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 295,-- 

 

Economische vorming voor vrouwen in de agrarische sector (EVAV) - module 3 (235A)

Financiering; bedrijfseconomisch beleid; ondernemingsvormen; bedrijfsopvolging, landbouwbeleid.

 

Toel. voorw.  :

Diploma EVAV - module 2.

Cursusduur   :

Acht maandagavonden o.l.v. ing. J.M. Zwemmer (WLTO).

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 295,-- 

 

 

Nieuw! Groen Ondernemerschap (380H)

U bent een goede vakman en wilt een bedrijf starten, overnemen of heeft al een bedrijf maar mist op bepaalde punten kennis en inzicht. Dan biedt het Clusius College u de mogelijkheid om op thema en modulair daar iets aan te veranderen. Als u interesse heeft, ontvangt u na een intakegesprek een gericht studieadvies. Daarna kunt u à la carte kiezen uit de volgende thema’s en modules.

 

Thema A. Groen Management

Welke interne en externe factoren dienen in aanmerking genomen te worden bij de strategische besluitvorming binnen een groene onderneming? Hoe kom je als groene ondernemer tot een besluit en hoe organiseer je de groene bedrijfsvoering? Hoe verander je van een ongewenste naar een gewenste situatie in een bedrijf met een groene signatuur? Hoe bevorder je de kwaliteit binnen je groene onderneming?

Modulen

1.         Groen Management en Organisatie

Inleiding groene organisatiekunde, strategie, structuur en cultuur en de samenhang hiertussen in de groene sector. Invloed van omgeving en leeftijd organisatie.  Wat is management?  Wat voor manager ben jezelf? Situationeel leidinggeven, teamrollen, teammanagement.

2.         Verhoging innovatievermogen voor de Groene sector

Verandermanagement bij Groene bedrijven. Situatie-analyse. SWOT-analyse. Communicatie bij veranderingen. Weerstandsstrategiemodel, Cultuurverandering tegenover structuurverandering.

3.         Groene Kwaliteitszorg

Inleiding kwaliteitsbeleid in de Groene sector. Korte toelichting op verschillende modellen die gangbaar zijn in de Groene sector zoals Florimark, Groenkeur, ISO 9000:2001, INK model. Deming circle. De wenselijkheid van certificatie.

 

Thema B. Personeelsmanagement voor de Groene sector

Hoe maak je een personeelsplanning in verband met o.a. seizoenarbeid? Hoe werf en selecteer je los en vast personeel? Hoe voer je sollicitatiegesprekken? Hoe effectueer je de coaching en binding aan het Groene bedrijf? Hoe motiveer je personeel in de Groene branches? Opleidingsplannen voor Groene bedrijven.

Modulen

 1. Basis Personeelswerk
  Personeelsbeleid voor Groene bedrijven. Werving en selectie los personeel/seizoenarbeiders. Introductie nieuw (buitenlands)personeel.
 2. Coaching en binding aan het Groene bedrijf

Door het houden van functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan de medewerker. Het werkt motiverend. U bent als ondernemer op de hoogte van wat er speelt en het heeft een preventieve werking op ziekteverzuim. Vaardigheden om deze gesprekken te voeren worden aangeleerd, waarbij ook aandacht is voor cultuurverschillen met allochtone werknemers.

 1. Motiveren en cultuursturing in de Groene sector

Met name voor bedrijven waar cultuurverschillen bestaan tussen allochtone en autochtone medewerkers. Interventiestrategieën en cultuurgebonden verschillen hierin. Typen sociaal beleid, soorten cultuur, teambuilding en de invloed van cultuurverschillen hierop.

 

Thema C. Financieel Management

Hoe verkrijg je de cijfers van je onderneming? Hoe orden je die en wat doe je er naar de toekomst mee?

 

Modulen

 1. Basis Boekhouden

Wat eist de belastingdienst aan administratie van een Groene ondernemer, debit/credit. Rechtsvormen en financiën. De Mappenmethode

 1. Balans lezen

Wat staat er nou precies op je jaarrekening en balans? Hoe wordt je een zo goed mogelijke gesprekspartner voor je accountant/boekhouder?

 1. Financiële planning

Investeringsmanagment. Debiteurenbeheer. Reserves aanleggen.

 

Thema D. Commercieel Management voor Groene bedrijven:

Wat is je marketingmix, wat doen je concurrenten en hoe profileer je je bedrijf en je product?

Modulen

 1. Basis Marketing

Inleiding marketing. Wat zijn de 5 p’s? Productlevenscyclus. Soorten marketing. Wat doe je zelf en wat niet in de Groene sector?

 1. Strategische Marketing voor de Groene sector

Groene Productmarktcombinaties, Marketingplan voor een groen bedrijf.

Beheersing eigen imago en dat van de sector. Unique selling point eigen groene bedrijf uitwerken.

 1. E-Commerce

Gebruik van internet voor Groene bedrijven. Voors en tegens. Bereikbaarheid. Refreshrate eigen site. Mogelijkheden en onmogelijkheden.

 

Thema E. Persoonlijke Effectiviteit
Hoe verbeter je je persoonlijke performance, de balans werk/privé en hoe wordt je van een druk baasje een BAAS?

Modulen

 1. Stresshantering

Wat doet stress, hoe herken je het, hoe kun je preventie plegen met de nadruk op de specifieke situaties in de Groene bedrijven van de deelnemers? Tijdsmanagement voor Groene Ondernemers.

 1. Persoonlijk Leerplan

Hoe kun je aan jezelf werken om een wakkerder en prettiger baas en mens te zijn? Opstellen van een persoonlijk leerplan voor een jaar.

 1. Coachend leidinggeven in de Groene sector

Hoe ontdek en benut ik mijn talenten als baas en die van mijn medewerkers?

Wat is coaching. Gesprekstraining. Rollenspellen. Inbreng eigen praktijksituatie.

 

 

Doelgroep     :

Ondernemers, bedrijfsleiders en andere leidinggevenden in de groene sector die hun ondernemersvaardigheden willen aanscherpen.

Toel. voorw.  :

Ondernemers met enige jaren ervaring.

Cursusduur   :

Per module is de studiebelasting circa 8 dagdelen waarvan 4 dagdelen cursus en 4 dagdelen opdrachten thuis of op de werkplek.

Cursusplaats :

Nader te bepalen. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 350,-- per module.

 


Informatica

Personal computer, van starter tot intensief gebruiker (213A)

De inhoud van de cursus valt in drie onderdelen uiteen:

·          Windows besturingssysteem: een groot aantal termen en commando's wordt in de praktijk gebracht. De nadruk ligt op het beheer van de harde schijf.

·          Basisbegrippen van Word, Excel en Access.

·          Communicatie en Internet.

Aan de hand van een geïntegreerd softwarepakket leert u werken met tekstverwerker, spreadsheet, database en tekenprogramma, alsmede met de krachtige combinatiemogelijkheden.

 

Cursusduur   :

Tien donderdagavonden vanaf oktober 2004 en/of januari 2005.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 410,--

 

  

 

Gebruiken Microsoft Excel (215A + 215H)

Een cursus waarin men leert werken met een rekenbladprogramma (spreadsheet). Dit is een programma waarmee rekenmodellen kunnen worden gebouwd. In de cursus komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

·          Het bedienen van Excel.

·          Rekenmodellen maken voor b.v. facturen, voorraadbeheer, adresbeheer, begrotingen.

·          Het opbouwen van een rekenmodel.

 

Toel. voorw.  :

Redelijke kennis van Windows (b.v. certificaat 'Gebruiken Windows')

Cursusduur   :

Alkmaar: zes avonden. Hoorn: zes dinsdag- of donderdagavonden.

Cursusplaatsen

en info           :

215A:  MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

215H:  MBO-groen Hoorn. Informatie: 0229 - 25 94 94.

Cursuskosten :

€ 295,--

 


Natuur en milieu

Algemene Milieukunde (346A)

Introductie op het gebied van ecologie, toxicologie, wetgeving, afval, lucht, water, bodem, geluid en algemeen milieubeleid. Ook aan de milieuhandhaving wordt aandacht besteed.

 

Doelgroep     :

Medewerkers van waterschappen en andere overheden.

Toel. voorw.  :

MBO niveau.

Cursusduur   :

Elf dagdelen.

Cursusplaats :

MAS / Streekschool "Groene Sector" Alkmaar. Informatie: 072 - 561 09 34.

Cursuskosten :

€ 475,--

 

Met Clusius op stap (472H)

Het Clusius College heeft veel expertise over bodem, landschap, vegetatie, waterhuishouding en (agrarisch) landgebruik in Noord-Holland. Door middel van informatieve excursies voor uw studiegroep, personeel, vereniging etc. willen we u deze expertise aanbieden op een ontspannen en aantrekkelijke wijze. Op verzoek kan een en ander op maat worden ingevuld. Voor koffie en lunches kan gezorgd worden.Ook voor hogere klassen van middelbare scholen kan dit gedaan worden.

 

Een voorbeeld van 'Met Clusius op stap': Inzicht in het Noord-Hollands uitzicht

U krijgt een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland en de grondsoorten en landschappen die dat heeft voortgebracht. U stapt vervolgens in de bus en de docent(en) licht(en) toe wat u ziet. Op een aantal plaatsen langs de route wordt gestopt om de bodem (profielkuil, grondboor) en het landschap nader te bekijken.

 

Cursusduur   :

In overleg.

Informatie      :

MBO-groen Hoorn. Telefoon 0229 – 25 94 94.

Cursuskosten :

De kosten zijn afhankelijk van het gevraagde arrangement. Geef uw wensen aan en u ontvangt van ons een prijsopgaaf.

 

Agrarisch Natuurbeheer (476A)

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland organiseert in samenwerking met AOC Clusius College een cursus Agrarisch Natuurbeheer. In deze cursus besteden we aandacht aan de flora en fauna van de veenweidegebieden en in het bijzonder de weidevogels. Naast het natuurbeleid komen allerlei aspecten van het groen ondernemerschap aan de orde. Als afronding van de cursus zal een eindgesprek plaatsvinden waarin de deelnemers een bedrijfsnatuurplan presenteren. Bij voldoende resultaat krijgt u een officieel LNV-certificaat uitgereikt!

De cursus is bij voorkeur gericht op de boeren en loonwerkers in de veenweidegebieden van Noord-Holland maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden. Toelating gebeurt in overleg met de cursusleider. De cursus gaat van start bij voldoende deelname en een te verstrekken overheidssubsidie.

 

Cursusduur   :

Zeven avonden van 20.00 - 22.15 uur.

Cursusplaats :

Purmerend.

Cursuskosten :

Nog niet bekend.

Opmerking    :

Info: Natuurvereniging Waterland, telefoon 0299 - 43 74 63 of per e-mail bij: f.visbeen@natuurvereniging.nl.